Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Granica z Ukrainą ciągle niedrożna – dyskusja na Wiejskiej

Utworzona: 2022-10-02


Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, zwołanego na prośbę organizacji przewoźników, rozmawiano na temat problemów z przekraczaniem granicy z Ukrainą przez polskie ciężarowki. Przewoźnicy ciągle nie widzą pozytywnych zmian w funkcjonowaniu przejść granicznych, a przedstawiciele administracji rządowej zdają się nie dostrzegać problemu.

Jak można przeczytać na facebookowej stronie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury wzięli udział reperezentanci środowiska przewoźników, parlamentarzyści oraz przedstawiciele czterech ministerstw i trzech państwowych instytucji kontrolnych.

Goście reprezentujący środowisko transportowców nawiązali m.in. do akcji protestacyjnej na przejściu w Dorohusku. Uczestnicący w niej przewoźnicy wykazali dobrą wolę i zawiesili protest wierząc zapewnieniom wojewody, że sytuacja się poprawi. Nadal jednak nie widać pozytywnych zmian w funkcjonowaniu przejść granicznych z Ukrainą. Dlatego prezes ZMPD Jan Buczek po raz kolejny zaapelował do przedstawicieli administracji państwowej o przekrojowy audyt funkcjonowania przejść granicznych, zwłaszcza w odniesieniu do zasobów ludzkich i wydajności pracy.

Więcej na ten temat na stronie ZMPD na Facebooku.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels