Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Co z rekompensatami dla firm działających przy granicy z Białorusią?
Utworzona: 2022-11-28

Ustawa umożliwiająca wypłatę weszła w życie, jednak program pomocowy wciąż nie został uruchomiony.

W dniu 21 października 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał tzw. tarczę prawną, której celem jest uproszczenie niektórych procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (data wejścia ustawy w życie 10 listopada 2022). W trakcie prac nad przedmiotową ustawą w Sejmie RP wprowadzono do niej poprawkę przewidującą nowelizację ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju w celu stworzenia podstawy prawnej do uruchomienia programu wsparcia przedsiębiorców działających przy granicy z Białorusią, którym wciąż nie zrekompensowano w pełni strat poniesionych w wyniku wprowadzenia na tym obszarze zakazu przebywania.

Przepisy mające stanowić podstawę prawną do udzielenia uzupełniającego wsparcia przedsiębiorcom z pogranicza polsko-białoruskiego weszły już w życie, jednak do wypłaty rekompensat wciąż potrzebne jest uruchomienie konkretnego programu pomocowego.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz po raz kolejny apeluje o niezwłoczne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na wypłatę przedsiębiorcom zaległych rekompensat za szkody poniesione w wyniku wprowadzenia przez władze zakazu przebywania na obszarze przy granicy z Białorusią.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels