Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niestety, kierowcy zawodowi jeżdżą coraz dłużej
Utworzona: 2022-11-30

Francuskie ministerstwo korzystając z zapisów tachografów sprawdziło i przeanalizowało w raporcie czas pracy oraz długość pokonywanych tras.

REKLAMA
Badanie przeprowadzane jest cyklicznie od 2000 roku. W najnowszym wydaniu przeanalizowano zapisy z tachografów około 3500 kierowców z 650 zakładów, z każdego kwartału.

Ile wynosi średni tygodniowy czas pracy?

W kontekście ożywienia gospodarczego, średni tygodniowy czas pracy kierowców pojazdów ciężarowych zatrudnionych w sektorze drogowego transportu towarów wzrósł w 2021 roku, w porównaniu z poprzednim rokiem. Obecnie wynosi on 45 godzin i 44 minuty, czyli o 18 minut więcej niż w 2020 r. W poprzednim raporcie odnotowano 25 minutowe zmniejszenie czasu pracy, co uwidacznia rozwój transportu w roku 2021. Różnice widoczne są również pomiędzy kierowcami krótko i długodystansowymi. Pierwsi jeżdżą o 25 minut dłużej w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami, natomiast drudzy o 9 minut.


Praca kierowcy to nie tylko jazda

Ważne jest nie tylko ile czasu się pracuje, ale również jak wiele czasu spędza się na prowadzeniu. W ciągu całego dnia pracy prowadzenie pojazdu zajmuje 74% czasu wśród kierowców długodystansowych i 61% wśród kierowców krótkodystansowych. Pozostałą część czasu spędzają oni na pracach związanych z administracją, serwisem i załadunkiem/rozładunkiem pojazdu. W 2021 r. wzrost tygodniowego czasu pracy kierowców dalekobieżnych wynika z wydłużenia czasu prowadzenia przez nich pojazdu (+ 21 minut, czyli 35 h 45 tygodniowo) przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu poświęcanego na inną pracę (- 9 minut). Średni czas oczekiwania pomiędzy dwoma operacjami załadunku/rozładunku waha się od kilku lat i wynosi około 30 minut, a jego udział w tygodniowym czasie obsługi jest minimalny.

Ile wynosi średni dzienny dystans i czas pracy?

Większa liczba godzin tygodniowo, przekłada się na dłuższy dzień pracy. Średnio krótkodystansowi kierowcy ciężarówek pokonują dziennie 304 km, a długość ich dnia pracy wynosi 9 godzin i 53 minuty, natomiast długodystansowi 467 kilometrów oraz 11 godzin i 22 minuty.

Ile dni w miesiącu pracuje kierowca?

Wielu kierowców pracuje ponad średnią normę czasową. Prawie sześciu na dziesięciu (więcej niż w poprzednim roku) pracuje tygodniowo 48 godzin lub dłużej. Zmniejszyła się za to liczba pracujących powyżej 51 godzin. Kierowcy na trasach krótkodystansowych pracują średnio 16,8 dni w miesiącu, w porównaniu do 17,6 dni w przypadku kierowców na trasach długodystansowych. Praca w weekendy jest rzadkością, biorąc pod uwagę ustawodawstwo narzucające tygodniowy okres odpoczynku wynoszący nie mniej niż 45 kolejnych godzin.


Źródło: Rząd francuski
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels