Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ułatwi monitorowanie zużycia paliw odnawialnych przez każdą ciężarówkę

Utworzona: 2023-02-14


Rozwiązanie cyfrowe, którego testy pilotażowe prowadzą Neste i Scania z firmą HAVI łączy dane o tym, gdzie dana ciężarówka była tankowana i ile kilometrów przejechała, z danymi o wpływie na klimat wynikającym z zastosowania odnawialnego paliwa zamiast paliw kopalnych.

Łącząc dane z portalu do zarządzania flotą z danymi firmy Neste na temat emisji paliw, rozwiązanie zapewnia klientom korzystającym z portalu Scanii dostęp do aktualnych danych potrzebnych w sporządzaniu raportów na temat emisji gazów cieplarnianych i komunikatów odnośnie do zrównoważonego rozwoju. Klienci mogą porównać wpływ wykorzystania paliw odnawialnych Neste na klimat w porównaniu do paliw kopalnych i śledzić swoje postępy w realizacji celów klimatycznych.

Testy cyfrowego rozwiązania są prowadzone wspólnie z firmami logistycznymi, w tym firmą HAVI. Do tej pory sprawdzenie, w jakim zakresie samochody ciężarowe są faktycznie napędzane paliwami odnawialnymi było trudne, ponieważ te same ciężarówki mogłyby nadal tankować paliwa kopalne. Rozwiązanie cyfrowe, które jest obecnie testowane, ma rozwiązać ten problem. Wspólną ambicją obu firm jest, aby w przyszłości rozwiązanie mogło służyć wszystkim producentom do weryfikacji zużycia wszystkich rodzajów paliw odnawialnych.

Dokładny raport o wpływie na klimat

Dzięki temu rozwiązaniu, dane klimatyczne są teraz przekazywane cyfrowo, podczas gdy wcześniej były zbierane głównie ręcznie z różnych źródeł. Nasz program pilotażowy ze Scanią rozpoczął się od rozpoznania wyzwań, przed którymi stoją obecnie firmy transportowe, jeśli chodzi o rozwój floty pod kątem zrównoważonego rozwoju i związanej z tym sprawozdawczości. Zaprosiliśmy klientów z branży transportowej do udziału w wywiadach, aby zespół Scanii mógł lepiej zrozumieć problemy w tej dziedzinie mówi Mats Hultman, szef ds. partnerstw OEM w Neste.

Wartość paliw odnawialnych

Celem Scanii jest wspieranie transformacji systemu transportowego. Jesteśmy przekonani, że przyspieszenie transformacji, której celem jest większa efektywność energetyczna, elektryfikacja, wykorzystanie paliw odnawialnych oraz rozwiązań cyfrowych wymaga przejrzystość danych, łączności i partnerstw. W ramach współpracy naszym celem było umożliwienie dostępu do wiarygodnych, dokładnych i zautomatyzowanych obliczeń emisji, które można wykorzystać nie tylko w codziennej działalności, ale także jako potwierdzenie przydatności paliw odnawialnych w całym ekosystemie mówi Jacob Thärnå, szef ds. zrównoważonego transportu w firmie Scania.
Massimo D’Alessandro, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w firmie HAVI zaznaczył, że ambicją firmy jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Ponieważ większość europejskiej floty dostawczej firmy jest obecnie zasilana paliwami alternatywnymi, a więc energią elektryczną, biogazem i odnawialnym olejem napędowym, cieszy się on, że ta pionierska inicjatywa Scanii i Neste umożliwia automatyczne raportowanie rzeczywistych redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętych w imieniu klientów firmy.

Źródło: Scania
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels