Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Potrzeba opisu kompetencji zawodu - nowy zespół w branży transportowej

Utworzona: 2023-03-01


Z analizy obowiązujących regulacji prawnych oraz sytuacji w branży transportu drogowego wynika m.in. potrzeba jednoznacznego opisu kompetencji i wymagań w poszczególnych zawodach.

Jak podaje prawodrogowe.pl w gościnnej siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie - odbyło się spotkanie, w trakcie którego panie prezes zarządów: Bożenna Chlabicz - Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Dorota Olszewska - Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, ogłosiły postanowienie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. kompetencji w sektorze transportu drogowego.

Oba zarządy powołują zespół ekspertów, którego zadaniem będzie zainicjowanie prac nad powołaniem sektorowej rady ds. kompetencji w transporcie drogowym. Rezultaty pracy zespołu przedstawione będą ministrowi właściwemu dla transportu oraz opinii publicznej.

Mając na względzie dotychczasowe doświadczenia we współpracy z branżą transportu drogowego oraz wnioski płynące z kolejnych seminariów, konferencji i spotkań z przedstawicielami różnych grup zawodowych z nią związanych, podjęliśmy decyzję o kolejnych działaniach służących jej rozwojowi i wsparciu. Jednym z ustawowych mechanizmów są sektorowe ramy ds. kwalifikacji, a na poziomie operacyjnym - sektorowe rady ds. kompetencji. Rozwiązania te nie są, jak dotąd, wdrożone w sektorze transportu drogowego - uzasadniano decyzję.

Do prac w zespole ekspertów zaproszeni zostali:
🔸 Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego,
🔸 Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zastępca dyrektora WORD Warszawa,
🔸 Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
🔸 Bożena Oleksy, wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, wiceprezes Rady Sektorowej ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność,
🔸 Piotr Piasecki, członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych,
🔸 prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Drogowego,
🔸 prof. dr hab. Adam Tarnowski, psycholog transportu, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
🔸 Mariusz Wasiak, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
🔸 Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Członkowie zespołu ekspertów pracować będą pro publico bono.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels