Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przedsiębiorcy liczą straty po zamknięciu przejść granicznych

Utworzona: 2023-03-19


Do Rzecznika wpłynęły skargi osób z woj. podlaskiego, poszkodowanych decyzją organów państwa o zamknięciu przejść w Bobrownikach i Kuźnicy na granicy polsko-białoruskiej.

W piśmie do premiera z 27 lutego 2023 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przy przejściu granicznym w Bobrownikach apelują o podjęcie pilnych działań zapewniających wsparcie finansowe podmiotom, którym niespodziewanie ograniczono możliwość działalności. Wskazano ponadto, że brak środków pomocowych przyczyni się nie tylko do upadku działających tam firm, lecz również utraty środków utrzymania wielu rodzin zatrudnionych w nich pracowników. W podobnej sytuacji znajdują się również przedsiębiorcy prowadzący działalność w pobliżu drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy, na którym w listopadzie 2021 r. zawieszono ruch graniczny.

Rzecznik zwraca się zatem do premiera o informacje o rozważanych i prowadzonych działaniach, zmierzających do przyznania wsparcia podlaskim przedsiębiorcom oraz wskazanie terminu, w jakim można spodziewać się udzielenia pomocy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że powstała sytuacja - polegająca de facto na ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej - była następstwem działań władz publicznych.

Źródło: gov.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels