Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ETS i CBAM to więcej, niż tylko akronimy
Utworzona: 2023-05-29

Rada UE zatwierdziła dokumenty dotyczące unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Co to oznacza dla europejskiego przemysłu samochodowego?

ETS II - Unijny system handlu uprawnieniami do emisji dla transportu drogowego

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) popiera włączenie transportu drogowego do nowego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS II). Jeśli zawartość węgla we wszystkich nośnikach energii zostanie odpowiednio wyceniona, przewoźnicy będą zmotywowani do szybkiego przestawienia się na pojazdy bezemisyjne. System ETS II jest kluczowym elementem działań europejskiego sektora transportu drogowego mających na celu całkowitą eliminację paliw kopalnych do 2040 r. Niemniej jednak system opłat za emisje CO2 musi stanowić część szerszych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu, w tym rozszerzonej i dostępnej infrastruktury ładowania i tankowania. Wpływy z systemu ETS II należy ponownie zainwestować w sektor drogowy, aby ułatwić przestawianie się na pojazdy bezemisyjne i złagodzić negatywne skutki. Rozsądnie wdrożony system ETS II mógłby służyć jako doskonały przykład tego, w jaki sposób różne polityki unijne mogą współdziałać w osiąganiu tej zmiany.

CBAM - Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Chociaż europejskie przepisy dotyczące emisji są jednymi z najbardziej rygorystycznych na świecie, działania w tym zakresie muszą być prowadzone we współpracy z krajami spoza Europy. Długo oczekiwany mechanizm CBAM ma na celu zrównoważenie kosztów dekarbonizacji związanych z produkcją niektórych materiałów między UE a krajami trzecimi. Wiele z tych materiałów, np. stal i aluminium, ma kluczowe znaczenie w przemyśle samochodowym. Mechanizm CBAM ma na celu zminimalizowanie ryzyka ucieczki emisji w krytycznym momencie, gdy zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny zwiększają swe wysiłki, aby przyciągnąć inwestycje w przemyśle.

Europejski sektor przemysłu samochodowego obejmuje prawie 200 zakładów produkcyjnych i zapewnia 12,7 mln dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy. Dla producentów samochodów mechanizm CBAM oznacza wzrost kosztów ze względu na wyższe ceny importowanych materiałów. Koszty mają również wzrosnąć w następnej dekadzie, ponieważ mechanizm CBAM będzie stopniowo obejmował coraz więcej materiałów i wytwarzanych towarów. Z drugiej strony może on przyspieszyć dekarbonizację w globalnych łańcuchach dostaw tego sektora i ułatwić producentom samochodów osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na tym wczesnym etapie nadal pozostaje wiele niewiadomych, ale długoterminowe skutki dla konkurencyjności europejskiej produkcji będą bardziej widoczne, gdy skutki mechanizmu CBAM zaczną być odczuwalne w globalnych łańcuchach dostaw.

Źródło: ACEA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels