Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dopłaty do elektrycznych ciężarówek. Jak rząd chce wesprzeć polskich przewoźników?
Utworzona: 2023-06-01

Na to pytanie, zadane przez naszą redakcję odpowiedział przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W kontekście dekarbonizacji transportu sektor motoryzacyjny stoi przed koniecznością inwestycji w rozwiązania zeroemisyjne. Na potrzebę transformacji przemysłu motoryzacyjnego wpływa między innymi polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, w szczególności pakiet „Fit for 55”. W lutym bieżącego roku Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące rewizji limitów emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych – 45% redukcji emisji od 2030 r.; 65% od 2035 r. oraz 90% od 2040 r. Ponadto, w marcu bieżącego roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie określające, że należy ograniczyć redukcje emisji CO2 o 55% w przypadku nowych samochodów osobowych i o 50% w przypadku nowych samochodów dostawczych do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2021 r. Docelowo rozporządzenie zakłada redukcję emisji CO2 o 100% w przypadku zarówno nowych samochodów osobowych, jak i nowych samochodów dostawczych po 2035 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska już dzisiaj silnie wspiera rozwój rynku paliw alternatywnych, w tym elektromobilności. W ramach programów nadzorowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łączne środki jakie będą zaangażowane w najbliższych latach na rozwój transportu zeroemisyjnego wynoszą ponad 5 mld zł (programy priorytetowe „Mój Elektryk” oraz „Zielony Transport Publiczny”, wsparcie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dodatkowe środki skierowane na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby tychże stacji ładowania). Co istotne w ramach programu „Mój Elektryk” oprócz wsparcia zakupu bądź leasingu pojazdów osobowych, wsparcie przeznaczone jest również dla pojazdów kategorii N1, czyli lekkich pojazdów dostawczych.

Oprócz inicjatyw wsparcia publicznego wypracowanych przez administrację rządową, transformacja polskiego sektora transportu będzie także dofinansowana z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FEnIKS). W programie FEnIKS przewidziane są środki na rozwój nisko- i zeroemisyjnego systemu transportu. Znajdują się one w działaniu 3.1 Transport miejski. Jego głównym celem jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W Polsce w ramach FENiKS 2021‐2027 na priorytet III czyli Transport Miejski zagospodarowane będzie łącznie 2 mld euro, z czego 1,44 mld euro przeznaczone będzie na infrastrukturę czystego transportu miejskiego, 460 mln euro na tabor czystego transportu miejskiego oraz 100 mld euro na cyfryzację transportu miejskiego. Do wspieranych inwestycji zaliczają się inwestycje infrastrukturalne, w tym: infrastruktura szynowa (tramwajowa, metro), węzły przesiadkowe (w tym: parkingi P&R poza centrami miast), miejskie systemy ITS, rozwiązania IT, systemy sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej; zakup taboru szynowy (tramwaje, metro); zakup taboru autobusowego i trolejbusów. W listopadzie 2023 r. zostaną uruchomione nabory wniosków, a instytucja pośrednicząca w przekazywaniu środków to Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Oprócz programu FEnIKS, istotne transze dofinansowań będzie można pozyskać z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, łącznie będzie to 420 mln euro. W przypadku tego programu wspierane są następujące inwestycje: zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym); budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności; digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. W czerwcu 2023 r. powinny być uruchomione pierwsze nabory dla miast wojewódzkich oraz Radomia i Elbląga, z kolei we wrześniu zostaną uruchomione nabory dla tzw. „mniejszych miast”. Definicje miast beneficjentów czyli 8 miast wojewódzkich oraz 12 tak zwanych mniejszych miast są omówione w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych tego programu – cała dokumentacja jest dostępna na rządowym portalu funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku programu Polska Wschodnia instytucja pośrednicząca w przekazywaniu środków to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wydział Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels