Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pierwsza w Europie wysokociśnieniowa stacja tankowania wodoru

Utworzona: 2023-07-11


To rozwiązanie do transportu długodystansowego charakteryzuje się krótkim czasem tankowania przy ciśnieniu 700 barów. Obiekt został otwarty przez Air Liquide i Grupę Iveco w Fos-sur-Mer (Marsylia).

Otwarcie stacji jest kolejnym potwierdzeniem zaangażowania obu firm na rzecz rozwoju wodorowej mobilności w Europie, zgodnie porozumieniem zawartym w grudniu 2021 r. Przewiduje ono doskonalenie technologii wodorowej jako zasadniczego czynnika umożliwiającego transformację energetyczną branży transportowej. Taki rozwój jest możliwy dzięki wykorzystaniu wyjątkowego doświadczenia Air Liquide w całym wodorowym łańcuchu wartości, od produkcji poprzez przechowywanie po dystrybucję, oraz know-how IVECO, marki pojazdów użytkowych Iveco Group i pioniera produkcji samochodów zasilanych alternatywnymi paliwami.

Goście obecni na uroczystej inauguracji mieli okazję obejrzeć wysokowydajną (1 tona dziennie) wysokociśnieniową stację, do której wodór pozyskiwany w niskoemisyjnej technologii jest dostarczany rurociągiem oraz zobaczyć prototypowy egzemplarz ciężkiego samochodu ciężarowego IVECO zasilanego ogniwami paliwowymi. To rozwiązanie do transportu długodystansowego charakteryzuje się krótkim czasem tankowania przy ciśnieniu 700 barów.

Jeżeli chcemy promować upowszechnienie stosowania wodoru jako paliwa, musimy wspólnie tworzyć warunki sprzyjające rozkwitowi tego sektora. Niezbędne jest zbudowanie dostatecznie gęstej sieci wysokowydajnych stacji, która zachęci producentów pojazdów i operatorów transportowych do udziału w tej transformacji. Projekt HyAMMED wpisuje się w to podejście: to decydujący pierwszy krok i początek ambitnego przedsięwzięcia, na które zdecydowaliśmy się razem z naszym partnerem IVECO powiedział Erwin Penfornis, wiceprezes i szef działu Hydrogen Energy World Business Line w Air Liquide.
Stacja w Fos-sur-Mer jest częścią projektu HyAMMED („Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologique et Durable”) wspieranego przez władze francuskie. Nowa stacja jest również częścią europejskiego projektu H2Haul, współfinansowanego przez Clean Hydrogen Partnership. Air Liquide i IVECO były jednymi z pierwszych partnerów projektu uruchomionego w 2019 r. Druga wysokowydajna stacja (700 barów; 2 tony dziennie) przeznaczona do obsługi ciężkich pojazdów powstanie w Salon-de-Provence, aby zaopatrywać przyszłą flotę 50 wodorowych ciężarówek IVECO eksploatowanych od 2025 r. w ramach projektu R’Hyse.

Nasza strategia coraz bardziej zrównoważonej mobilności jest oparta na technologicznie neutralnym podejściu, a transport oparty na wodorze jest jej kluczowym elementem. Jest to wręcz najważniejsze rozwiązanie w tak energochłonnym segmencie, jak długodystansowy transport drogowy. Dzisiaj pokazaliśmy, że mamy już wszystko, czego potrzeba — pojazdy i stacje, na których mogą one tankować paliwo — aby wodorowy ekosystem mógł funkcjonować w drogowych realiach. Założenia strategii stają się faktem. Nasz nowy, kompleksowy model wynajmu GATE (Green & Advanced Transport Ecosystem), w którym użytkownicy płacą za faktyczne wykorzystanie samochodów, umożliwi dostęp do pojazdów zasilanych wodorem. Dzisiejsze wydarzenie pozwala nam jeszcze bardziej wzmocnić strategiczne i fundamentalne partnerstwo z Air Liquide, liderem na międzynarodowej scenie transformacji energetycznej, który, podobnie jak Grupa IVECO, działa na rzecz rozwoju bardziej zrównoważonego społeczeństwa zapewnił Gerrit Marx, prezes Iveco Group.
Źródło: IVECO
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels