Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Co trzeba wiedzieć o obowiązkowych szkoleniach kierowców zawodowych z obsługi tachografów

Utworzona: 2023-09-17


W pojazdach wykorzystywanych do przewozu towarów, których dmc przekracza 3,5 tony, a także w autokarach i autobusach istnieje obowiązek montażu urządzeń rejestrujących. Sam montaż to jednak nie wszystko, gdyż tachografy muszą pozostawać też w regularnym, codziennym użytku, co wymaga z kolei znajomości zasad ich obsługi.

Jak zaznaczają eksperci Kancelarii Transportowej Legaltrans, odpowiedzialność za przeszkolenie pracowników ze sposobu korzystania z tachografów spoczywa w tym przypadku na pracodawcach. Potwierdzenie tego znajduje się w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 165/2014. Zgodnie z treścią wspomnianego przepisu, to przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za:
👉 zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni i poinstruowani w zakresie prawidłowego działania tachografów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych,
👉 przeprowadzanie regularnych kontroli, by zapewnić właściwe użytkowanie tachografów przez swoich kierowców,
👉 nieudzielanie kierowcom żadnych bezpośrednich ani pośrednich zachęt, które mogłyby skłaniać ich do niewłaściwego używania urządzeń rejestrujących.

Przepisy rozporządzenia, mimo że wskazują wprost na ciążący na firmach przewozowych obowiązek szkolenia swoich pracowników z obsługi tachografów, nigdzie nie doprecyzowują jednak, na jakich zasadach powinno się to odbywać, czy też, z jaką częstotliwością. Pracodawcy ustalają więc wszystko samodzielnie, we własnym zakresie.

Zdaniem ekspertów, z pewnością warto zadbać o to, aby poza teorią, szkolenia z obsługi tachografów koncentrowały się także na praktyce, a więc zajęciach z faktycznej obsługi tych urządzeń, a nie jedynie samym omówieniu przepisów, czy analizy aktów prawnych. Uczestnicy szkolenia powinni zostać w dodatku zaznajomieni z zasadami opisywania wydruków z tachografów, sytuacjami, w których wymagana będzie urlopówka dla kierowcy, czy też tym, jak postępować, gdy urządzenie rejestrujące lub karta kierowcy ulegną awarii.

Kto powinien szkolić się z obsługi tachografów?

Mimo że przepisy rozporządzenia koncentrują się na obowiązku szkolenia z obsługi tachografów przede wszystkim kierowców zawodowych, w praktyce zasady korzystania z tych urządzeń nie powinny być obce również samym przedsiębiorcom, osobom zarządzającym firmami transportowymi, czy kadrom menadżerskim. Dzięki temu będą oni w gotowości, aby szybko wspomóc pozostających w trasie kierowców w razie wystąpienia problemów.

W odniesieniu do szkoleń kierowców zawodowych odpowiednie kursy są wymagane zarówno dla nowych pracowników, właśnie rozpoczynających pracę w firmie transportowej po raz pierwszy, jak również dla już pracujących w zawodzie kierowców. Technologia w transporcie cały czas idzie naprzód, co dotyczy także wykorzystywanych w tej branży urządzeń rejestrujących, które na przestrzeni ostatnich lat podlegały licznym zmianom. Znane do tej pory tachografy analogowe, cyfrowe oraz inteligentne tachografy I generacji, od tego miesiąca będą stopniowo zastępowane przez inteligentne tachografy II generacji. Póki co obowiązek ich montażu dotyczy tylko nowo rejestrowanych po 21 sierpnia 2023 r. pojazdów, jednak po 31 grudnia 2024 r. będą one wymagane już we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, w których do tej pory stosowano tachografy analogowe lub cyfrowe. W najbliższym czasie wiele firm stanie w związku z tym przed koniecznością wymiany urządzeń rejestrujących i przeszkolenia swoich kierowców z obsługi najnowocześniejszych modeli. Co więcej, już za kilka lat tachografy pojawią się także obowiązkowo w międzynarodowym transporcie lekkim rzeczy, a więc w busach o dmc powyżej 2,5 t, które aktualnie nie są objęte tym wymogiem.

Dlaczego profesjonalne szkolenia z obsługi tachografów są tak ważne? Szczegółowe informacje w materiale przygotowanym przez ekspertów Kancelarii Transportowej Legaltrans 📌.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels