Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dynamiczny wzrost ID Logistics

Utworzona: 2023-09-07


Europejski lider logistyki kontraktowej, przedstawia wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 r. W tym okresie firma odnotowała wzrost przychodów o 10,3% do 1,28 mld euro a bazowej EBITDA o 17,5% do 192,4 mln euro.

Pierwsza połowa 2023 roku była satysfakcjonująca dla ID Logistics, po raz kolejny raz Grupa pokazała swoją zdolność do kontynuowania opłacalnego wzrostu. Firma zakończyła przejęcie Spedimexu, operacja już teraz jest obiecująca pod względem synergii handlowych i pozyskania nowych klientów: tym samym Grupa stała się pierwszym dostawcą usług logistyki kontraktowej w Polsce, rynku o silnym wzroście. ID Logistics rozszerzył swoją działalność o 18. kraj, tj. Wielką Brytanię. Firma rozwinęła też współpracę z największymi firmami typu blue chip, zwłaszcza z branży e-commerce i modowej, w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, co pozwoli jej na przyspieszenie wzrostu od drugiej połowy 2023 roku Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics.

WZROST PRZYCHODÓW O 10,3% (4,3% LIKE-FOR-LIKE)

W I półroczu ID Logistics osiągnął przychody w wysokości 1,288 mld euro, co przekłada się na wzrost o 10,3% i 4,3% w ujęciu like-for-like, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Już wówczas przychody firmy zwiększyły się o 15,3% wobec wcześniejszych 6 miesięcy.

WZROST GENEROWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z OPERACJI O 33,9%

Działalność Grupy wygenerowała 147,6 mln euro w gotówce, co stanowi wzrost o 33,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem, po uwzględnieniu inwestycji operacyjnych. Inwestycje w wysokości 31,8 mln euro są większe niż w pierwszej połowie ub.r., a 80% z nich dotyczy uruchamiania nowych lokalizacji.

W pierwszej połowie roku ID Logistics sfinalizował przejęcie Spedimexu, opłacone częściowo gotówką za kwotę netto 15,6 mln euro, i dokonał płatności 6,7 mln euro na rzecz firm sprzedających Colisweb. Dla przypomnienia, przejęcie Colisweb we Francji i Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych zostały sfinalizowane na początku 2022 r. za łączną kwotę 247,7 mln euro, wliczając koszty akwizycji.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

W najbliższym czasie Grupa koncentrować się będzie na sukcesie nowych projektów, zawartych z firmami typu blue chip, i dostosowywaniu kosztów do wolumenów klientów. W ciągu ostatnich dwóch lat ID Logistics istotnie zdywersyfikował swoją działalność zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i sektora klientów, co zapewniło firmie bardziej globalne podejście do rynku. Ponadto zdolność firmy do wspierania kluczowych grup globalnych klientów już przełożyła się na znaczący rozwój oferty handlowej, co zapewni dalszy wzrost biznesu.

Źródło: ID Logistics
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels