Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


ADR-owe przegięcia
Utworzona: 2023-09-22

Ładunek bez zabezpieczenia przed przemieszczeniem się w trakcie jazdy, brak wymaganego oznakowania i wyposażenia pojazdu oraz nieprawidłowości w dokumentacji i stanie technicznym pojazdów. To wyniki kontroli przewozów materiałów niebezpiecznych.

Na autostradzie A2 w pobliżu Rzepina, inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali 17 ciężarówek, którymi przewożono materiały niebezpieczne. Transport tego typu towarów podlega przepisom ADR w zakresie m.in. zabezpieczenia ładunku, czy wyposażenia i oznakowania pojazdu. W 2 przypadkach brakowało wymaganej liczby gaśnic w pojeździe, a dodatkowo kierowca jednego z pojazdów nie miał prawidłowo sporządzonego dokumentu przewozowego. W kolejnym przypadku nieprawidłowości dotyczyły zastosowania niewłaściwej nalepki ostrzegawczej na opakowaniu towaru niebezpiecznego. Przewozy, w których stwierdzono nieprawidłowości, wstrzymano do czasu usunięcia wykazanych uchybień. Wobec przewoźników zostaną wszczęte postępowania administracyjne.

W Szczecinie, patrol zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał na krajowej „dziesiątce” ciężarówkę, którą wykonywano przewozy kurierskie ze Szczecina do Stargardu. Wśród przewożonych towarów znajdowały się materiały niebezpieczne w ilości 3,52 t. Ładunek nie był w żaden sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem się w trakcie jazdy, brakowało wymaganego wyposażenia i oznakowania ciężarówki tablicami barwy pomarańczowej, kierowca nie miał szkolenia ADR, a data ważności gaśnic, które były w pojeździe, upłynęła ponad 3 lata temu. To jeszcze nie wszystko. Inspektorzy stwierdzili również nieprawidłowości w stanie technicznym ciężarówki. W ciągniku siodłowym stwierdzono m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych oraz nieszczelność w układzie pneumatycznym. Opony w naczepie były uszkodzone, a światła pozycyjne i cofania niesprawne. Poza tym naczepa nie miała aktualnych badań technicznych. Inspektorzy ukarali kierowcę mandatami karnymi i zakazali dalszej jazdy. Wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie zostały wszczęte postępowania wyjaśniające.

Nieprawidłowości w przewozie materiałów niebezpiecznych stwierdzili też inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, podczas kontroli dwóch ciężarówek. Pojazdami transportowano z Francji na Białoruś farby i inne łatwopalne substancje (UN 1263 i UN 3082). W obu przypadkach wieziony ładunek nie był prawidłowo zabezpieczony przed przemieszczeniem się w trakcie jazdy. Kierowców ukarano mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorstw zostały wszczęte postępowania administracyjne. Ciężarówki mogły kontynuować jazdę po usunięciu nieprawidłowości.

Źródło: GITD
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels