Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pionierska współpraca
Utworzona: 2023-12-11

Hellmann Worldwide Logistics nawiązał współpracę z niemiecką firmą Shipzero, specjalizującą się w pomiarze i redukcji emisji CO2 w globalnym transporcie towarowym.

W ramach współpracy Shipzero wspiera cały proces zarządzania danymi i określa emisję CO2 dla działalności Hellmann w zakresie transportu drogowego na całym świecie. Firma uwzględnia w obliczeniach również dane od zewnętrznych partnerów logistycznych, zapewniając w ten sposób, że pomiary CO2 nie opierają się na ekstrapolacjach i wartościach średnich – jak to było dotychczas w zwyczaju w tego rodzaju działaniach – ale na danych o rzeczywistym zużyciu.

Aby określić dokładne wartości emisji, firma Hellmann i jej partnerzy transportowi wymieniają dane za pośrednictwem platformy Shipzero, dzięki czemu zbierane są dokładne dane dotyczące emisji w zakresie 3 dla każdego klienta, przesyłki i odcinka trasy. Są one następnie uwzględniane w obliczeniach korporacyjnego śladu węglowego, audytach zewnętrznych i raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić zgodność z nowymi wymogami regulacyjnymi, które wejdą w życie od 2024 r. Przetwarzanie i analiza danych transportowych umożliwia firmie Hellmann identyfikację konkretnych projektów dekarbonizacji w ramach łańcucha dostaw i wdrażanie ich wspólnie z partnerami.

W dzisiejszym świecie zrównoważony rozwój jest kwestią kluczową, a przejrzystość w łańcuchach dostaw jest wymagana, aby zapewnić zgodność z obecnymi przepisami. Hellmann był jednym z pierwszych dużych dostawców usług logistycznych, który podjął to wyzwanie i wykorzystuje innowacyjną technologię Shipzero do tworzenia precyzyjnych kalkulacji emisji CO2 związanej z transportem drogowym na podstawie danych pierwotnych. Dzięki temu możemy nie tylko reagować na wymagania klientów i konkretne przepisy, ale także optymalizować nasze łańcuchy dostaw i ograniczać emisję CO2 w transporcie drogowym w oparciu o nowo uzyskaną przejrzystość danych. Wraz z rosnącą dostępnością danych pierwotnych, nasze obliczenia będą coraz bardziej dokładne. Dlatego obecnie prowadzimy rozmowy z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług transportowych, aby włączyć ich do tego pionierskiego projektu mówi Jens Wollesen, dyrektor operacyjny Hellmann Worldwide Logistics.
Źródło: Hellmann Worldwide Logistics
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels