Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

MaWo Group

Jak wygląda proces przygotowania faktur sprzedażowych w KSeF?

Utworzona: 2024-01-18


Krajowy System eFaktur (KseF) to nazwa platformy dla podatników VAT, stworzonej z myślą o wystawianiu faktur strukturyzowanych drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2024 roku wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF stanie się obowiązkowe dla dużej ilości przedsiębiorstw. Proces przygotowania faktur sprzedażowych w nowym systemie składa się z następujących kroków:
1. Przygotowanie merytoryczne faktury. Obejmuje to określenie wszystkich wymaganych i opcjonalnych pól schematu faktury, takich jak nazwa i adres nabywcy, dane sprzedawcy, opis towarów lub usług, kwota netto, stawka podatku VAT, kwota podatku VAT i kwota brutto.
2. Przygotowanie techniczne faktury. Polega na utworzeniu pliku XML zawierającego dane faktury w formacie zgodnym ze schematem KSeF.
3. Autoryzacja użytkownika w KSeF. Użytkownik, który ma wystawiać faktury w KSeF, musi posiadać uprawnienia do tego.
4. Wysłanie faktury do KSeF.
5. Walidacja faktury i jej przyjęcie (bądź nie) do KSeF. Po wysłaniu faktury do KSeF zostanie ona zweryfikowana pod względem poprawności formatu i zawartości. Jeśli faktura jest poprawna, zostanie przyjęta do KSeF i nadany jej zostanie numer referencyjny.
6. Nadanie numeru referencyjnego. Numer referencyjny jest unikalnym identyfikatorem faktury w KSeF. Numer referencyjny można wykorzystać do wyszukiwania faktury w KSeF.

Źródło: Mawo Group
Do ulubionych MaWo Group
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels