Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Bułgarzy blokują na 7 dni wszystkie ciężarówki jadące do Austrii

Utworzona: 2024-02-22


UNTRR od początku roku zgłasza problem Komisji Europejskiej, a także odpowiednim władzom w Rumunii i Bułgarii. Praktyka ta nie dotyczy tylko pojazdów zarejestrowanych w Rumunii, ale wszystkich pojazdów przewożących towary do Austrii.

Krajowy Związek Przewoźników Drogowych w Rumunii – UNTRR wzywa premiera Rumunii, ministra transportu i infrastruktury, ministra spraw zagranicznych i ambasadora Rumunii w Sofii do pilnej interwencji w celu powstrzymania nadużywania przez władze bułgarskie kontroli ciężarówek zarejestrowanych w Rumunii przewożących towary do i z Austrii, zablokowanych na siedem dni na granicy bułgarsko- rumuńskiej (BG-RO).

Od początku bieżącego roku sytuacja w zakresie czasu oczekiwania na granicy Rumunii z Bułgarią znacznie się pogorszyła ze względu na intensyfikację kontroli przez władze bułgarskie towarów przewożonych z i do Austrii na wszystkich przejściach granicznych BG-RO. Ma to związek z zobowiązaniem Bułgarii wobec Austrii do zwiększenia kontroli na granicach lądowych w kontekście procesu przystąpienia do strefy Schengen.

Ciężarówki rumuńskich przewoźników załadowane towarami do Austrii są blokowane w Ruse, gdzie przewoźnicy są przetrzymywani przez 7 dni. Dodatkowo sytuację rumuńskich przewoźników pogarsza nieprzejrzyste funkcjonowanie nowego systemu wirtualnych kolejek na przejściach granicznych. System wprowadzony zeszłego lata jest nadużywany przez prywatnego operatora TIR Parking Ruse, który zarządza zarówno wirtualną kolejką, jak i większością miejsc parkingowych dla ciężarówek na granicy BG-RO. Rumuńscy przewoźnicy są dyskryminowani na parkingach obsługiwanych przez TIR Parking Ruse, gdzie są zmuszeni płacić ponad trzykrotnie wyższe opłaty niż ich Bułgarzy i czekać ponad 30 godzin na przekroczenie granicy. Bułgarscy przewoźnicy stopniowo przejmują kontrakty, ponieważ mogą wykonywać kilka kursów w tygodniu, w przeciwieństwie do rumuńskich przewoźników, którzy z racji kolejek są ograniczeni do jednego kursu tygodniowo. Wszyscy przewoźnicy, którzy zdecydują się skorzystać z innych parkingów w Rousse, czekają na przekroczenie granicy znacznie dłużej niż w przypadku korzystania z TIR Parking Ruse.

UNTRR wzywa rząd rumuński do zaangażowania się w pilne działania mające na celu odblokowanie ciężarówek rumuńskich przewoźników czekających od wielu dni na przekroczenie granicy BG-RO, a także do zintensyfikowania interwencji w celu natychmiastowego wyeliminowania dyskryminacji rumuńskich przewoźników na parkingach w Ruse. Wobec braku pilnych środków mających na celu rozwiązanie sytuacji, rumuńscy przewoźnicy zwracają się o oddzielenie Rumunii od Bułgarii w procesie przystąpienia do strefy Schengen. Przewoźnicy wykazują, że jeśli i tak będą czekać kilka dni na przekroczenie granicy BG-RO, to przystąpienie Rumunii do strefy Schengen bez Bułgarii rozwiązałoby czas oczekiwania między Rumunią a Węgrami, który zwykle wydłuża się z 6 do 15 godzin, a podczas wakacji na Węgrzech zarejestrowali rekordowo maksimum 4 dni.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels