Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niemcy dopuszczają stosowanie marihuany. Jakie limity będą obowiązywać kierowców?

Utworzona: 2024-04-02


Grupa robocza zaproponuje wartość stężenia tetrahydrokanabinolu (THC, aktywnego składnika konopi indyjskich) we krwi, która według aktualnego stanu wiedzy nie gwarantuje stale bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Niemieckie Ministerstwo Zdrowia (BMG) opracowało ustawę dotyczącą konopi indyjskich (KCanG), która została przyjęta przez Bundestag 23 lutego br. O planowanych zmianach informowaliśmy już w czerwcu 2023 roku: Legalizacja marihuany w Niemczech a kierowcy. Obecnie artykuł 44 ustawy stanowi, że do 31 marca br. grupa robocza powołana przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMDV) zaproponuje wartość stężenia THC we krwi, która według aktualnego stanu wiedzy nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dostępne są wyniki niezależnej, interdyscyplinarnej grupy roboczej powołanej przez BMDV w grudniu 2023 r. z udziałem ekspertów z zakresu medycyny, prawa i transportu oraz sektora policyjnego.

Eksperci sformułowali następujące zalecenia:
🚩Proponuje się prawny limit 3,5 ng/ml THC w surowicy krwi. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, po osiągnięciu tej wartości granicznej, choć możliwość wystąpienia wyraźnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego nie jest odległa, proponowana wartość jest jednak wyraźnie niższa od progu, przy którym występuje ogólne ryzyko wypadku.

🚩Aby uwzględnić szczególne ryzyko, jakie niesie ze sobą spożycie konopi indyjskich razem z alkoholem, zaleca się, aby użytkownicy konopi indyjskich mieli zakaz spożywania alkoholu podczas prowadzenia pojazdu zgodnie z postanowieniami sekcji 24c ustawy o ruchu drogowym (StVG).

🚩 Jako wstępne badanie przesiewowe w celu wykrycia spożycia konopi u kierowców konieczne jest przeprowadzenie testu ze śliny o wysokiej czułości. Zaleca się doprecyzowanie szczegółów tego podejścia, uwzględniając doświadczenia innych krajów.

Zdaniem ekspertów proponowany limit THC (3,5 ng/ml) w surowicy krwi to wartość konserwatywna, dla której ryzyko jest porównywalne ze stężeniem alkoholu we krwi wynoszącym 0,2 promila. Przy regularnym spożywaniu substancję THC w surowicy krwi można wykryć jeszcze kilka dni po ostatnim spożyciu. Dlatego też propozycja wartości dopuszczalnej wynoszącej 3,5 ng/ml THC ma zapewnić, że – w przeciwieństwie do analitycznej wartości dopuszczalnej wynoszącej 1 ng/ml THC – sankcje karne nakładane będą jedynie na osoby, w przypadku których konsumpcja konopi indyjskich ma określony czasowy związek z prowadzeniem pojazdu silnikowego i może powodować istotne skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z uzasadnieniem, aby wprowadzić limit zalecany przez ekspercką grupę roboczą, ustawodawca musi dokonać nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Wynik przesłano do Ministerstwa Zdrowia i poinformowano o nim grupy parlamentarne.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels