Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polscy inspektorzy na kontrolach w Danii - nagranie

Utworzona: 2024-04-22


Przedstawiciele ITD oraz Duńskiego Urzędu Drogowego spotkali się w Kolding w ramach wydarzenia zorganizowanego przy wsparciu Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Spotkanie miało na celu wzmocnienie więzi między instytucjami oraz wymianę cennych doświadczeń w zakresie egzekwowania przepisów transportu drogowego.

Istotnym punktem wydarzenia była dyskusja na temat technologii wyłapywania i dynamicznego pomiaru emisji spalin w pojazdach komercyjnych (plume chasing). Technologia ta odzwierciedla rosnące zobowiązanie sektora transportowego do odpowiedzialności środowiskowej i stanowi innowacyjne podejście do zapewnienia zgodności z normami emisji. Omówiono również operacyjne zawiłości inspekcji transportu drogowego, rzucając światło na wspólne wyzwania i metodyki stosowane przez duńskie i polskie władze w zarządzaniu technicznymi kontrolami drogowymi oraz kontrolami czasu pracy i odpoczynku, które są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa transportu.

Egzekwowanie i stosowanie dyrektywy dotyczącej mas i wymiarów zostały dokładnie przeanalizowane, koncentrując się na sposobie, w jaki Polska i Dania interpretują i wdrażają te kluczowe przepisy, aby zapewnić bezpieczny przewóz towarów po europejskich drogach. Dodatkowo dyskusje na temat funkcjonowania technologii SCR i AdBlue w nowoczesnych pojazdach z silnikami Diesla stanowiły platformę do analizy najnowszych technologii kontroli emisji pojazdów, niezbędnej do utrzymania standardów jakości powietrza. Duńska delegacja wykazała szczególne zainteresowanie funkcjonalnościami polskiego systemu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w związku z inicjatywą duńskiego organu mającą na celu wprowadzenie w Danii podobnego systemu w styczniu. Wydarzenie stanowiło również okazję dla strony duńskiej do czerpania wiedzy z polskiego doświadczenia w zakresie kontroli technicznych.

Praktyczne sesje wydarzenia, w tym działania inspekcyjne na drodze, umożliwiły uczestnikom zastosowanie i bezpośrednie obserwowanie omawianych zasad teoretycznych, wzmacniając wymianę praktycznej wiedzy.Źródło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels