Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Top 10 krajów europejskich z największym odsetkiem pojazdów elektrycznych

Utworzona: 2024-06-23


W badaniu przeprowadzonym przez portal Vignettecroatia.com przeanalizowano dane Eurostatu, aby sprawdzić, które kraje europejskie mają najwyższy odsetek pojazdów elektrycznych.

📌Na pierwszym miejscu znajduje się Norwegia, gdzie aż 20,12% wszystkich pojazdów to pojazdy elektryczne (607,516 sztuk).
📌Drugie miejsce zajmuje Dania z dużo mniejszym udziałem wynoszącym już tylko 4,02% wszystkich pojazdów elektrycznych (112 674 sztuk).
📌Pierwszą trójkę zamyka kolejny skandynawski, czyli Szwecją, gdzie elektryki (197 709 sztuk) stanowią 3,97% wszystkich pojazdów.
📌Na czwartym miejscu znajduje się Holandia (3,7%), a na piątym – Luksemburg (3,13%).Chociaż samochody elektryczne są bardziej powszechne i tańsze niż kiedykolwiek, w znacznej części Europy nadal są one stosunkowo drogie.Świadczy o tym niski odsetek tych pojazdów nawet w niektórych krajach o najwyższych dochodach. Jednakże w miarę ulepszania technologii i ogólnego obniżania cen produkcji możemy spodziewać się, że lista ta będzie się zmieniać powiedział Luka Stojčević, rzecznik portalu Vignettecroatia.com.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels