Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polski Instytut Transportu Drogowego

Cyfrowy magazyn - automatyzacja kluczem do konkurencyjności w logistyce kontraktowej

Utworzona: 2024-07-10


Cyfryzacja magazynów staje się nieodzownym elementem strategii rozwojowych firm. Podmioty działające w sektorach logistyki, przemysłu i utrzymania ruchu coraz śmielej wdrażają rozwiązania automatyczne. Jak pokazują najnowsze dane w raporcie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, wprowadzenie nowoczesnych technologii podnosi efektywność operacyjną.

Ale nie tylko! To również istotny czynnik wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Raport opublikowany przez FM Logistic w lutym 2023 roku, przedstawia wyniki ankiet przeprowadzonych wśród specjalistów ds. logistyki w sektorach FMCG, retail oraz beauty & luxury we Francji, Polsce i Indiach. Jego wyniki pokazały, że aż 82% organizacji uważa częściową automatyzację za normę we wszystkich typach magazynów. Dodatkowo, 76% firm posiadających częściowo zautomatyzowane magazyny obsługujące e-commerce oraz 45% firm z częściowo zautomatyzowanymi magazynami obsługującymi tradycyjne kanały sprzedaży, planuje w przyszłości całkowitą automatyzację swoich obiektów.

Globalne trendy w automatyzacji

Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) z 2024 roku, globalna robotyzacja podąża w pięciu głównych kierunkach: zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, rozszerzenie zastosowania co-botów (robotów współpracujących), popularyzacja manipulatorów mobilnych, wykorzystanie cyfrowych bliźniaków oraz rozwój robotów humanoidalnych. Te innowacje stanowią fundament przyszłościowej wizji przemysłu, gdzie automatyzacja i robotyzacja mają kluczową pozycję.

Cała logistyka chce być “auto”

Widać to w tendencjach całej logistyki. Nie tylko magazyny dążą do autonomizacji. Coraz szybszy wyścig panuje na rynku samochodów ciężarowych. W Polsce zaczynają się prace nad lewitującą auto-koleją. Także na morzach widać ewolucję. Chińskie Ministerstwo Transportu wydało zarządzenie, zgodnie z którym do 2027 r. podniesiony będzie poziom cyfryzacji w portach i na śródlądowych drogach wodny. Następnie Chińczycy chcą zrealizować największe inwestycje w automatyczne terminale, wykorzystujące łączność 5G do zarządzania pracą suwnic i wózków terminalowych, a także technologie AI, internetu rzeczy i zarządzania w chmurze.

Polska w tyle, ale zaczyna nadrabiać

Polska nadal znajduje się daleko w tyle za liderami globalnej robotyzacji, takimi jak Korea Południowa czy Niemcy. Jednak ostatnio notuje stopniowy wzrost udziału firm korzystających z automatyzacji. Raport PITD “Automatyzacja i robotyzacja w logistyce kontraktowej. Trendy i zastosowanie konkretnych technologii” wskazuje, że w latach 2021-2023 udział ten wzrósł z 4,6% do 6%, co pokazuje rosnącą świadomość i adaptację nowoczesnych technologii w polskim przemyśle.

Coraz więcej logistyków zauważa, że automatyzacja będzie kluczowym elementem zwiększającym ich wydajność i poprawiającym doświadczenia klientów, co wpłynie na konkurencyjność podmiotów. Wprowadzenie systemów takich jak AutoStore czy robotów Locus, znacząco podnosi wydajność operacyjną, zmniejsza błędy oraz zwiększa dokładność kompletacji zamówień. Pomimo tego, w 2022 roku liczba zainstalowanych robotów na 10 tysięcy pracowników w Polsce wynosiła zaledwie 71, co stanowi około połowę średniej europejskiej.

Najpierw cyfryzacja

Automatyzację powinna poprzedzać digitalizacja. Powinna być ona wprowadzeniem zdigitalizowanych danych do procesów biznesowych. Na tej bazie można wdrażać automatyzacje zastępujące pracę ludzką. Dlaczego? Ano dlatego, że nowoczesne systemy opierają się na danych cyfrowych, co sprawia, że obie domeny współistnieją.

Praktyczny przykład wdrożenia

Firma FM Logistic jest doskonałym przykładem, jak mądrze wprowadzone zmiany technologiczne mogą wpływać na jakość procesów magazynowych. Wdrożenie robotów wspomagających kompletację zamówień oraz zaawansowanych systemów pakowania zwiększyło efektywność operacyjną i ergonomię stanowisk pracy. Inwestycje w automatyzację przyniosły firmie wymierne korzyści, w postaci zwiększenia współczynnika wypełnienia samochodów o 30%.

Wyzwania Przyszłości

Automatyzacja centrów dystrybucyjnych powinna być priorytetowym zadaniem dla większości firm. Oczywiście wdrożenie takich technologii nie jest pozbawione wyzwań. Jedną z głównych barier jest koszt inwestycji, który może być trudny do udźwignięcia dla mniejszych przedsiębiorców. Dodatkowo, integracja zaawansowanych systemów z istniejącymi strukturami organizacyjnymi wymaga specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia personelu, co generuje dodatkowe koszty. Niemniej jednak korzyści płynące z automatyzacji magazynów są niepodważalne, o czym dokładnie napisano w raporcie. Weźmy chociażby systemy takie jak WMS i WCS i ich liczne moduły - umożliwiają one optymalizację procesów kompletacji, sortowania i zarządzania ruchem towarów, co przekłada się na zmniejszenie liczby błędów nawet do 99 proc. w porównaniu z tradycyjnymi metodami zarządzania. Implementacja technologii takich jak układnice paletowe, przenośniki przemysłowe czy roboty antropomorficzne przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i efektywności operacyjnej. Korzyści są wymierne i łatwo je obliczyć. Wszyscy eksperci, z którymi przeprowadzałem rozmowy na potrzeby publikacji, traktują automatyzację jako niezbędną inwestycję, która zwraca się bardzo szybko mówi Artur Lysionok, jeden z autorów raportu.
Sektor logistyczny stoi przed wyzwaniami związanymi z globalizacją, internacjonalizacją działalności oraz rewolucją technologiczną. Wprowadzenie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej, automatyzacja procesów gospodarczych oraz customizacja produktów wymagają większej elastyczności i szybszej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Przedsiębiorstwa logistyczne muszą poprawiać obsługę procesów poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, ale czy są tego świadome i je na to stać?

Wdrażanie nowoczesnych technologii w magazynach warto planować przed wyborem lokalizacji: odpowiednie przygotowanie obiektu na etapie budowy, czyli uwzględnienie wysokości hali, grubości czy wytrzymałości posadzki albo siatki słupów wydaje się zaleceniem technicznym, ale może ułatwić wdrażanie technologii, obniżyć koszty przystosowania albo utrudnić lub wręcz uniemożliwiać wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Na rynku wrocławskim odnotowaliśmy sytuacje, w których po podpisaniu umowy najmu konieczne okazało się wzmocnienie posadzki przez wylanie dodatkowej warstwy betonu w części magazynu (trzeba wówczas zadbać o zminimalizowanie różnic w wysokości na całej powierzchni) albo zwiększenie mocy prądu (co zawsze jest kosztowne i czasochłonne a nie zawsze jest w ogóle możliwe) mówi Sylwia Jagódka, CEO Magazyny 123.

Zaproszenie na debatę

Już 11 lipca o godzinie 10:00 odbędzie się debata dotycząca najnowszego raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego na temat automatyzacji magazynów. Patronem medialnym wydarzenia jest etransport.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich logistyków, automatyków, robotyków, inżynierów utrzymania ruchu i przemysłowców. Podczas wydarzenia omówione zostaną najnowsze trendy, wyzwania oraz przyszłość automatyzacji w branży logistycznej. Dołącz, aby dowiedzieć się więcej o innowacyjnych rozwiązaniach i ich wpływie na efektywność operacyjną Twojej firmy.

Dołącz do debaty na temat raportu - Automatyzacja i robotyzacja w logistyce kontraktowej

Po debacie, najnowszy raport PITD dostępny będzie TUTAJ


Źródło: Polski Instytut Transportu Drogowego
Do ulubionych Polski Instytut Transportu Drogowego
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels