Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

KH-KIPPER

Nie wstrzymano produkcji, pomimo trudności

Utworzona: 2021-02-12


O ile w 1. kwartale 2020 roku firma KH-KIPPER odnotowała wyniki zgodnie z założeniami, to w 2. kwartale ilość dostarczanych do zabudowy podwozi, produkcja, ilość przepracowanych roboczogodzin oraz sprzedaż wyraźnie spadły.

Co prawda od kwietnia odnotowano spadek zamówień, ale cały czas spływały nowe, więc sytuacja różniła się od tej z ostatniego kryzysu gospodarczego jaki miał miejsce w 2009 roku. W 3. kwartale zwiększeniu uległa ilość nowych zamówień, których niewielka część w najgorszym okresie została wycofana lub po prostu zawieszona. Wraz z odmrażaniem gospodarki klienci z Polski i zagranicy zaczęli częściej interesowa się sprzętem budowlanym – odbierać samochody, które zamówili przed pandemią i pytać o nowe zabudowy.


W drugiej połowie roku – spływ zamówień oraz dostawa nowych podwozi do zabudowy wróciły do normy. Rok 2020 KH-KIPPER zamknął na poziomie ilościowym zbliżonym do tego z 2018 roku, czyli ilością 1800 sztuk.


Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nie wstrzymano produkcji, a dostawy produktów realizowane były na bieżąco. Wywrotki bez przeszkód opuszczały zakład zgodnie z planem produkcji zaktualizowanym o nowe terminy dostaw podwozi. Z powodu utrudnień przy przekraczaniu granic przez kierowców odbierających gotowe samochody niekiedy zmianie uległ rodzaj transportu. Zamiast na kołach wywrotki wyjeżdżały z Polski np. na lawetach lub transportem kołowym łączonym z transportem morskim. Część skrzyń nie jest montowana na podwoziu, ale dostarczana w częściach do kraju klienta, więc w tym zakresie nic się nie zmieniło. Oba zakłady produkcyjne pracowały w sposób ciągły z zachowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa, by pracownicy i osoby z zewnątrz byli bezpieczni. Nie zredukowano załogi, a odbiory produktów, spływ należności i terminy regulowania zobowiązań nie uległy zmianie.


Czas pandemii wykorzystano do zwiększenia efektywności produkcji, aby po kryzysie być przygotowanym na szybkie zwiększenie mocy produkcyjnych. Większość prac przy budowie nowej hali montażu końcowego i połączonego z nią budynku biurowego oraz magazynu udało się sfinalizować jeszcze przed pandemią. Nowa hala montażu końcowego jest już wykorzystywana i planowane jest uruchomienie nowego magazynu. Miejsce zwolnione po poprzednich stanowiskach montażowych zostało wykorzystane głównie pod rozbudowę. Prace przy nowym biurze trwają, a jego uruchomienie przewidywane jest na 2021 rok. Po ukończeniu budynku biurowego planowany jest m. in. rozwój działu laserowego cięcia 3D profili, który umożliwi sprawne wytwarzanie ram pośrednich nowej konstrukcji, linii automatycznego śrutowania i lakierowania proszkowego oraz automatyzacji i robotyzacji spawania.

Źródło: KH-KIPPER
Do ulubionych KH-KIPPER
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels