Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polscy przewoźnicy są elastyczni – szybko dostosowują się do zmian

Utworzona: 2022-11-25


Uczestnicy dyskusji pod hasłem 'Transport drogowy w obliczu geopolitycznych zmian' stwierdzili, że polscy przewoźnicy są elastyczni i kreatywni – błyskawicznie reagują na zmiany warunków prowadzenia biznesu i potrafią się dostosować do nowej sytuacji.

Polska Agencja Prasowa – we współpracy ze związkiem pracodawców Transport i Logistyka Polska – zorganizowała konferencję pod hasłem "Transport drogowy dziś i wyzwania przyszłości". To szerokie zagadanienie podzielono na cztery bardziej szczegółowe zakresy tematyczne, a poszczególne rozmowy toczyły się w gronie specjalistów i przedstawicieli administracji rządowej.

W dyskusji pod hasłem "Transport drogowy w obliczu geopolitycznych zmian" wzięli udział: Renata Rychter – dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Maciej Wroński – prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Stanisław Rosół – dyrektor sprzedaży spółki Continental Opony Polska.

Maciej Wroński przypomniał, że pandemia, która zaskoczyła świat i wywołała znaczne perturbacje gospodarzcze, nie odbiła się na branży transportu drogowego jako całości tak negatywnie, jak można się było tego spodziewać. Jest to jednak statystyczne spojrzenie na zagadnienie, gdyż niektóre segmenty rynku transportowego odczuły ją bardzo boleśnie, np. okazjonalne przewozy pasażerskie, czy dostawy komponentów dla branży automotive. Wzrosły natomiast dostawy żywności, środków dezynfekcyjnych, czy produktów przemysłu chemicznego, skutkiem czego branża jako całość przetrwała pandemię, i to w dobrej kondycji.


Prezes TLP stwierdził, że konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą nie miał w sposób bezpośredni negatywnego wpływu na polski transport drogowy, ponieważ kierunki wschodnie (Rosja, Białoruś, Ukraina) stanowiły przed wybuchem wojny mniej niż 5% wszystkich przewozów rodzimych firm. Pośrednio jednak branża odczuła skutki tego konfliktu – ceny surowców energetycznych poszły w górę (olej napędowy, LNG), przez co wzrosły koszty prowadzenia działalności transportowej. Widać również, że gospodarka niemiecka, która ma duże znaczenia dla gospodarki europejskiej, zaczyna powoli wyhamowywać produkcję, czego skutkiem jest już widoczny spadek zamówień na transport. Wydaje się więc, że konflikt w Ukrainie w najbliższych latach będzie kładł się cieniem na kondycji europejskiej gospodarki, a zmniejszenie wymiany towarowej odczuje transport drogowy.

Skąd bierze się sukces polskich firm transportowych na rynku europejskim (wykonują największą pracę przewozową w UE)? Według M. Wrońskiego, wynika on z pracowitości i elastyczności przedsiębiorców, zaufania, jakie przez lata przewoźnicy zbudowali w relacjach z klientami, posiadania nowoczesnego taboru, a także większej dostępności kierowców niż w krajach Zachodniej Europy (chociaż oczywiście polskie firmy też odczuwają braki kadrowe). Sukces jest tym wartościowszy, że został osiągnięty na rynku, gdzie istnieje w pewnym zakresie zjawisko nacjonalizmu gospodarczego – np. firma niemiecka z reguły woli zlecić transport przewoźnikowi z tego kraju niż polskiemu.

Pandemia i wojna w Ukrainie pokazały, że istotne jest skrócenie łańcuchów dostaw, po to żeby były mniej wrażliwe na czynniki geopolityczne. Zdaniem szefa TLP, to już się dzieje, o czym świadczy dynamiczny rozwój gospodarki magazynowej. W ślad za tym powinny pójść inwestycje, dzięki którym część produkcji z Chin będzie można przenieść do naszego kraju. Jesteśmy do tego przygotowani pod względem infrastruktury drogowej oraz systemu usług bankowych. Żeby jednak stworzyć dogodne warunki do rozpoczęcia produkcji przez inwestorów zagranicznych, musimy mieć przewidywalny system podatkowy i ubezpieczeń społecznych. Musimy także zadbać o to, żeby procedury administracyjne związane m.in. z założeniem firmy i jej obsługą nie sprawiały przedsiębiorcom kłopotu.

W opinii Renaty Rychter, polski transport drogowy całkiem dobrze sobie radzi w trudnej rzeczywistości gospodarczej, co można było zaobserwować np. po zamknięciu rynku przewozowego Rosji i Białorusi. Polscy przewoźnicy są bardzo elastyczni i stosunkowo szybko dostosowują się do zmian, co oczywiście nie dzieje się bezkosztowo i bezkolizyjnie. W ocenie przedstawicielki MI, nie ma zagrożeń zerwania łańcuchów dostaw towarów, chociaż czas dostaw się wydłużył. Popyt na usługi transportowe jest duży, i wydaje się, że taki pozostanie – pomimo wzrostu cen frachtu z powodu droższego paliwa i braków kierowców na rynku pracy.


Widoczne są zmiany dotyczące tras wschodnich, gdzie zaczyna wchodzić konkurencja wobec polskich przewoźników – są to firmy z Azji Środkowej. Widać znaczny wzrost zainteresowania kontyngentem zezwoleń przez kraje takie jak Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejżdżan, ale także Turcja, Bułgaria, Serbia, Rumunia, co jest zrozumiałe po wprowadzeniu przez Unię Europejską tzw. korytarza solidarności dla przewozów żywności, głównie zbóż.

Stanisław Rosół przyznał, że z perspektywy producenta opon widać wyraźnie, że polskie firmy transportowe są elastyczne i potrafią bardzo szybko dostosowywać się do zmieniającej sytuacji gospodarczej, co można było zaobserwować i w czasie pandemii i po napaści Rosji na Ukrainę. Przedsiębiorcy transportowi umieją szukać nowych możliwości, które pojawiają się w sytuacji raptownych zmian. Przyszłość jest niepewna, nie wiemy co się może wydarzyć za kilka dni. W tej sytuacji ci, którzy są gotowi szukać dla siebie nowych możliwości – wygrywają.


Przedstawiciel branży oponiarskiej poinformował, że poziom sprzedaży opon ciężarowych w 2022 jest na podobnym poziomie co w roku ubiegłym, co może świadczyć o tym, że wyzwania, przed którymi stanęły firmy transportowe nie odbijają się negatywnie na ich kondycji mierzonej zapotrzebowaniem na części zamienne do pojazdów oraz ogumienie.

CZ. 2 - Transport drogowy naszą dumą i oknem na świat

CZ. 3 - Niedobór kierowców to problem pokoleniowy - młodzi ludzie nie chcą ciężko pracować

CZ. 4 - Baterie czy wodór? Biznes wybierze technologię

Redakcja etransport.pl
Zdjęcia: screeny
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels