BAG nie odpuszcza i kontynuuje szczegółowe kontrole
Utworzona: 2021-06-10

W maju niemiecki Urząd Transportu Towarowego przeprowadził kolejne kontrole tematyczne, których celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących tygodniowego okresu odpoczynku, kabotażu oraz stanu technicznego pojazdu.

REKLAMA
W czasie dwóch akcji, które odbyły się 3 i 24/25 maja kontrole prowadzone były w odpowiednio w 25 i 24 punktach z udziałem inspektorów służby kontroli dróg i opłat oraz ekspertów technicznych. W dniach 18/19 maja w 24 punktach kontrolnych sprawdzano zgodność z przepisami dotyczącymi kabotażu oraz stan techniczny pojazdów. Kontrole te prowadzone były szczególnie na trasach i węzłach komunikacyjnych intensywnie wykorzystywanych przez pojazdy zagraniczne, a także na mocno uczęszczanych parkingach.

W ramach akcji kontrolnej 3 maja, sprawdzono łącznie 342 pojazdy. 305 skontrolowano pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi odpoczynku tygodniowego, a 134 pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu. W pierwszym z wymienionych obszarów stwierdzono 47 naruszeń, w drugim – 7 wykroczeń. W 8 z 15 pojazdów wykryto usterki techniczne.

W dniach 18 i 19 maja sprawdzono łącznie 698 pojazdów. 675 skontrolowanych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu, 154 - pod kątem zgodności z ustawą regulującą kwestie socjalne a w 52 pojazdach sprawdzono stan techniczny. W 21 przypadkach przewóz odbywał się z naruszeniem przepisów kabotażowych. W trakcie kontroli technicznych, stwierdzono 4 naruszenia dotyczące odbywania odpoczynku tygodniowego w kabinie oraz cztery usterki techniczne.

W akcji przeprowadzonej 24 i 25 maja, sprawdzono łącznie 378 pojazdów, w tym 357 pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi odpoczynku tygodniowego poza pojazdem oraz 162 – pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu. W pierwszym obszarze stwierdzono 57 naruszeń, a w drugim - 8. W 34 pojazdach poddane kontroli technicznej wykryto 6 naruszeń.

Uwzględniając wszystkie kontrolowane obszary prawne, w maju pobrano łącznie ok. 153 620 euro tytułem kaucji zabezpieczających.

Źródło: BAG
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels