Żąda, aby Dania zniosła 25-godzinny limit parkowania dla ciężarówek
Utworzona: 2021-06-11

Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ Dania nadal nie zniosła ograniczenia czasu parkowania dla samochodów ciężarowych wprowadzonego 1 lipca 2018 r.

REKLAMA
Obecnie maksymalny okres postoju ciężarówek na państwowych parkingach wynosi 25 godzin. Jak zwraca uwagę KE, zarządzenie to ogranicza swobodę świadczenia usług gwarantowaną przez prawodawstwo unijne dotyczące transportu drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1072/2009), ponieważ stwarza bariery dla zagranicznych przewoźników wykonujących przewozy międzynarodowe.

Ponieważ zagraniczni przewoźnicy nie mają swoich baz na terenie Danii, potrzebują miejsc parkingowych, aby móc wykonywać swoją działalność zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku na mocy rozporządzenia (UE) 561/2006. Ograniczenie czasu parkowania utrudnia spełnienie tego obowiązku. Komisja uważa, że przepis nie jest odpowiedni, konieczny ani proporcjonalny do zamierzonych celów i w związku z tym wszczęła postępowanie przeciwko Danii w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, żądając od niej zniesienia 25-godzinnego limitu.

Nawet gdyby przedstawione przez władze duńskie wyjaśnienie w sprawie wprowadzonego limitu zostało uznane za działanie leżące w interesie ogólnym (w szczególności chodzi o „zapewnienie uporządkowanych warunków w miejscach odpoczynku” lub „zapobieganie nielegalnemu i niebezpiecznemu parkowaniu”), ograniczenie musiałoby być odpowiednie i konieczne w odniesieniu do zakładanych celów. W tym przypadku tak nie jest, ponieważ takie cele można osiągnąć innymi środkami, nie powodując podobnych negatywnych skutków.

Sprawa była omawiana w korespondencji między władzami duńskimi a Komisją, po czym skierowano do Danii wezwanie do usunięcia uchybienia i odpowiedź na nie, jak również uzasadnioną opinię wraz z odpowiedzią, o czym informowaliśmy w maju zeszłego roku (link do informacji poniżej). Mimo wymiany stanowisk sytuacja nie została naprawiona.

KE domaga się, aby Dania zniosła 25-godzinny limit na parkowanie samochodów ciężarowych

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels