Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ID Logistics Polska rozwija współpracę z PKN ORLEN

Utworzona: 2021-08-09


Tworzone są dedykowane rozwiązania dla wsparcia obsługi procesów magazynowych.

W maju 2021 minął kolejny rok współpracy między ID Logistics Polska, operatorem specjalizującym się w zarządzaniu projektami logistycznymi w ramach kompleksowych łańcuchów dostaw, a PKN ORLEN. Firmy dynamicznie rozszerzają jej zakres. Z tego względu w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej wdrożone zostały liczne, innowacyjne rozwiązania wspierające procesy zaopatrzenia ogólnopolskiej sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN ORLEN.

ID Logistics Polska zarządza centrum dystrybucji PKN ORLEN w Woli Bykowskiej o łącznej powierzchni 13 tys. mkw. Operator kompleksowo zajmuje się operacjami magazynowymi (tj. przyjęcie towarów, załadunek, składowanie i kompletacja), a także realizuje zlecony przez PKN ORLEN proces zarządzania zapasem towarów w centrum dystrybucyjnym w oparciu o przekazywane kryteria przechowywania i prognozy sprzedaży. Jest to wciąż rzadko świadczona usługa na rynku logistyki kontraktowej.

Rozszerzony asortyment

Od początku współpracy w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej obsługiwane są artykuły spożywcze. Teraz, w ramach rozwoju współpracy między firmami, asortyment rozszerzany jest także o produkty nieżywnościowe.

Konsolidacja obsługi wszystkich towarów w jednym centrum dystrybucyjnym podyktowana jest optymalizacją kosztów dystrybucji w sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN ORLEN w całej Polsce.

Dedykowane rozwiązania wspierają obsługę procesów magazynowych

W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej ID Logistics Polska wykorzystuje różnego rodzaju innowacyjne i dedykowane rozwiązania, które mają wspierać procesy obsługi magazynowej.

W ramach usług o wartości dodanej, ID Logistics zarządza bezpiecznym stockiem towarów. Kontroluje zamówienia od dostawców, ustala limity dostaw oraz czas ich realizacji a także planuje i zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynie – mówi Renata Reszka, dyrektor magazynu w Woli Bykowskiej.
Efektywne zarządzanie zapasami towarów, przy zachowaniu ciągłości dostaw w sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN ORLEN działających w całej Polsce, umożliwia jeden z najnowocześniejszych, a jednocześnie funkcjonalnych i elastycznych systemów do zarządzania zapasami magazynowymi - EWR firmy Generix. Jest on zintegrowany z WMS (system zarządzania magazynem).

Z kolei w procesie kompletacji towarów ID Logistics Polska wykorzystuje system PTL zintegrowany z systemami nagrywania i głosowym voice picking. Połączenie ich funkcjonalności ułatwia weryfikację zgodności każdej palety, która jest przygotowywana dla konkretnego punktu sprzedaży detalicznej.

W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej wdrożony został też dedykowany i w pełni zautomatyzowany system zarządzania zwrotami i reklamacjami, działający w oparciu o rozwiązanie dcClaim firmy DCLOG oraz narzędzie Intense wdrożone w PKN ORLEN.

Wdrożenie Intense w znaczący sposób usprawniło procesy zwrotów i reklamacji, dzięki generowaniu ruchów materiałowych w systemach: POS, SAP i WMS w zintegrowany sposób z aplikacjami: Intense i dcClaim. Zwracany towar trafia na specjalnie wydzielone składy zwrotów i niedoborów. Na poziomie każdej strefy stocku dostępne jest pełne raportowanie ilościowo-wartościowe. Wdrożenie aplikacji Intense było powiązane z kolejną istotną zmianą systemową w procesie dystrybucji, która określana jest jako „dostawa gwarantowana - mówi Renata Reszka, dyrektor magazynu w Woli Bykowskiej.
Aplikacja została wdrożona przy ścisłej współpracy zespołu specjalistów PKN ORLEN, ID Logistics Polska, DCLOG oraz Intense.

Źródło: ID Logistics Polska
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels