REKLAMA

Ograniczenia pandemiczne zakłócają łańcuchy dostaw i zaostrzają chroniczny niedobór kierowców
Utworzona: 2021-10-13

ONZ zabiega o głos IRU w kluczowej debacie na temat odporności branży transportowej.

Menadżerowie odpowiedzialni za sieci transportowe na całym świecie, zarówno logistyczne łańcuchy dostaw, jak i usługi w zakresie transportu pasażerskiego, coraz częściej zastanawiają się, w jaki sposób poprawić swoją odporność na zmiany, takie jak skutki obecnej pandemii.

Głos w tej dyskusji zabrał Matthias Maedge, dyrektor ds. rzecznictwa w IRU, przemawiając w zeszłym tygodniu na spotkaniu multidyscyplinarnej grupy doradczej ONZ ds. reakcji sektora transportu na kryzys spowodowany przez pandemię, której gospodarzem była Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (EKG ONZ).

Kluczowym tematem obrad był brak skoordynowanych działań ze strony rządów w odniesieniu do pracowników transportu, którzy mogliby kontynuować pracę ponad granicami w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak te wynikające z ograniczeń pandemicznych.

Taka sytuacja stawia pracowników transportu drogowego w trudnej sytuacji dlatego rządy powinny kierować zaleceniami międzynarodowych organizacji, w tym Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i IRU. Ograniczenia pandemiczne zakłócają łańcuchy dostaw i zaostrzają i tak już chroniczny niedobór kierowców – powiedział Matthias Maedge.
EKG ONZ poparła stanowisko IRU, zgodnie z którym transport drogowy stanowi usługę podstawową, a pracownicy sektora chronią gospodarkę, co oznacza że rządy mają obowiązek chronić pracowników transportu drogowego.

Przedstawiciele Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, również biorący udział w spotkaniu, podkreślili znaczenie cyfryzacji w zwiększaniu odporności transportu i handlu, wymieniając cyfrowy system TIR jako przykład najlepszych praktyk służących ochronie pracowników i wspieraniu rozwoju gospodarczego.

Źródło: IRU
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels