Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rumunia chce zmian w zakazach dla ciężarówek
Utworzona: 2022-12-10

UNTRR zachęca do wzięcia udziału w ankiecie i zajęcia stanowiska w odpowiedzi na pytanie czy wprowadzenie dodatkowych zakazów jest konieczne.

REKLAMA
Według raportu Europejskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Transportu Rumunia w 2019 r. zajmowała ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego, z największą liczbą zgonów na 1 mln mieszkańców (96 zgonów, przy średniej europejskiej, wynoszącej 51 zgonów na milion mieszkańców).

Ze względu na swobodę poruszania się po terytorium Rumunii, oprócz zwiększonego ryzyka wypadków, generowanych bezpośrednio lub pośrednio przez pojazdy wysokotonażowe, wraz z początkiem tygodnia na wszystkich przejściach granicznych na zachodzie kraju tworzą się zatory. Obecnie czas oczekiwania na granicy w zachodniej Rumunii wynosi ponad dwie godziny. Dzieje się tak ze względu na dużą presję na węgierskich urzędników obsługujących punkty kontroli celnej i straż graniczną, na Węgrzech weekendowy ruch jest ograniczony.

Propozycja legislacyjna dotyczy wprowadzenia ograniczeń ruchu na całej sieci drogowej dla pojazdów o DMC powyżej 7,5 t na całej sieci dróg krajowych, w następujący sposób:
    🔹w piątki, w godzinach 15:00-21:00;
    🔹w soboty, w godzinach 9:00-21:00;
    🔹w niedziele, w godzinach 9:00-21:00;
    🔹w dniu poprzedzającym święto państwowe, w godzinach 15:00-21:00;
    🔹w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach 9:00-21:00.
Jednocześnie, aby nie naruszyć płynnego funkcjonowania strategicznego ruchu krajowego, a także usług publicznych lub potrzeb o szczególnym znaczeniu, proponuje się zwolnienie następujących kategorii transportu z przedstawionych powyżej ograniczeń:

🔸transport żywych zwierząt oraz łatwo psujących się produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
🔸pojazdy biorące udział w interwencjach w sytuacjach awaryjnych, stanach konieczności lub w sytuacjach siły wyższej;
🔸transporty pogrzebowe;
🔸transport pocztowy i kurierski;
🔸transport sprzętu pierwszej pomocy;
🔸transporty niezbędne do prac infrastrukturalnych;
🔸transport towarów w temperaturze kontrolowanej;
🔸transporty do holowania uszkodzonych pojazdów;
🔸transporty do dystrybucji wody i żywności na obszarach dotkniętych klęską;
🔸transporty pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do sanitacji i odśnieżania;
🔸transport wody butelkowanej;
🔸transport produktów z eksploatacji rolniczej;
🔸transporty specjalne określone przepisami prawa;
🔸krajowe i międzynarodowe transporty wojskowe, certyfikowane przez właściwe organy.

Projekt ustawy jest zgodny z prawodawstwem europejskim, a ograniczenia są podobne, a nawet bardziej liberalne niż w innych krajach Europy.

Ankieta UNTRR ✔️✖️

Źródło: rząd rumuński
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels