Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Spadły europejskie stawki frachtu drogowego
Utworzona: 2023-02-12

Według raportu opracowanego przez Upply, Ti, IRU, w IV kwartale 2022 r. stawki spotowe obniżyły się o 2,4 punktu indeksowego w porównaniu z III kwartałem.

REKLAMA
Jak wskazuje IRU, spadek europejskich stawek spotowych w IV kwartale 2022 r. wynika z niskiego popytu w szczycie sezonu spowodowanego inflacją, co obniżyło zaufanie konsumentów do rekordowo niskiego poziomu, podczas gdy zapasy w Europie utrzymywały się na wysokim poziomie. Inflacja w strefie euro osiągnęła najwyższy poziom 10,6% w październiku, co odbiło się na wskaźniku ufności konsumenckiej w strefie euro, który we wrześniu spadł do historycznie niskiego poziomu 95,1 punktu.

Stawki spotowe często prowadzą do zmian stawek kontraktowych, więc spadek indeksu wraz z wyraźnymi wskaźnikami niższego popytu na usługi transportu drogowego w krótkim okresie sugerują, że ceny kontraktowe również zaczną spadać. Jednak jakikolwiek spadek stawek frachtowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie prawdopodobnie łagodzony przez presję podażową, powodującą utrzymanie wysokich kosztów operacyjnych transportu drogowego, nawet jeśli presja zacznie słabnąć. Informacje z raportu w skrócie:

🚩 Europejski wskaźnik referencyjny stawek spotowych w IV kwartale 2022 r. wyniósł 142,1, czyli o 2,4 punktu mniej niż w III kwartale 2022 r., ale o 18,1 punktu więcej niż w czwartym kwartale 2021 r.
🚩 To pierwszy spadek indeksu stawek spotowych od I kw. 2020 r.
🚩 Europejski wskaźnik referencyjny stawek kontraktowych w IV kwartale 2022 r. wyniósł 129,8, czyli o 0,4 punktu więcej niż w III kwartale 2022 r. i o 19,0 punktów więcej niż w czwartym kwartale 2021 r.
🚩 Nowe dane IRU pokazują, że w grudniu 2022 r. niedobory kierowców w całej Europie nieznacznie się zmniejszyły, chociaż liczba nieobsadzonych stanowisk była nadal wysoka i wynosiła od 380 000 do 425 000, czyli około 10% wszystkich stanowisk kierowców.

Jak zawsze, ważnym czynnikiem przy ustalaniu stawek frachtowych są koszty. Średnio ceny oleju napędowego w IV kwartale ub.r. były o 21,5% wyższe niż w styczniu ub.r., co utrzymało koszty i stawki na wysokim poziomie. Wstępne dane ze stycznia br. pokazują, że ta różnica spadła do poziomu około 14,5%, co zapowiada pewne oszczędności dla spedytorów na początku I kwartał br.

Do wzrostu stawek frachtowych przyczyniają się również rosnące płace kierowców, w kontekście trwających niedoborów kadrowych. Nowe dane IRU pokazują, że popyt na kierowców ciężarówek rósł przez cały ubiegły rok aż do listopada, a liczba wolnych stanowisk kierowców ciężarówek w kluczowych krajach europejskich w grudniu była o 39% wyższa niż w styczniu ub.r. Jednak w ostatnim kwartale popyt na kierowców nieznacznie spadł, przy spadku liczby wolnych stanowisk o 4% w stosunku do III kwartału, prawdopodobnie ze względu na spadek popytu na usługi transportowe obserwowany w tym kwartale.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego zaznacza, że perspektywy na 2023 r. zakładają mniejszy wzrost stawek, ze względu na spadający wolumen przewozów drogowych. Oczekuje się jednak, że popyt w tym roku raczej osłabnie niż załamie się, więc chociaż tempo wzrostu stawek zmniejszy się, raczej nie należy spodziewać się ich spadku. Z powodu wysokich kosztów przewoźników, ceny usług utrzymają się na wysokim poziomie w stosunku do okresu sprzed pandemii, chociaż presja kosztowa również nieco słabnie w porównaniu z ekstremalną sytuacją obserwowaną w roku 2022.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels