Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wsparcie dla agencji celnych działających przy zamkniętych przejściach granicznych z Białorusią
Utworzona: 2023-05-10

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Senatu RP z opinią ws. przyjęcia regulacji umożliwiających przyznanie rekompensat przedsiębiorcom.

Mowa o opinii do uchwalonej w dniu 14 kwietnia 2023 r. przez Sejm RP ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w zakresie dotyczącym zaproponowanych w tej ustawie rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z zawieszeniem ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym m.in. w Bobrownikach.

W ocenie Adam Abramowicz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy poszkodowani w związku z nagłym zawieszeniem ruchu na przejściu granicznym z Białorusią niewątpliwie powinni otrzymać pomoc ze strony państwa i wiele pozytywnych rozwiązań zostało zawartych w opiniowanej ustawie. Wsparcie powinno zostać przyznane w szczególności tym firmom, których działalność jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem zamkniętego przejścia granicznego, takim jak agencje celne. Mając na uwadze, że przepisy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm RP nie uwzględniają powyższych przedsiębiorców w grupie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie rekompensat, Rzecznik MŚP zwrócił się do Senatu RP o przyjęcie poprawek mających na celu objęcie pomocą także przedsiębiorców prowadzących agencje celne.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels