Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przekwalifikowanie, wykorzystanie potencjału młodych i pracownicy z krajów trzecich

Utworzona: 2023-05-14


Obecnie w europejskim sektorze transportu drogowego brakuje około 600 000 kierowców autobusów i ciężarówek, a według prognoz do roku 2026 liczba ta wzrośnie do prawie 2 mln, jeśli nic się nie zmieni.

Europejski Rok Umiejętności to okazja do zintensyfikowania wysiłków na rzecz zmniejszenia niedoboru kierowców autobusów i ciężarówek. Tegoroczny Dzień Europy skupia się sposobach zapobiegania niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej w UE poprzez przekwalifikowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji, wykorzystaniu potencjału młodych i wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich.

Trwająca rewolucja cyfrowa i automatyzacyjna jest idealną okazją dla sektora transportu do zwiększenia swojej atrakcyjności wśród europejskiej młodzieży. To także szansa na podjęcie wysiłków na rzecz podnoszenia kwalifikacji, aby sprostać obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu. Wszystkie cztery cele Europejskiego Roku Umiejętności są związane z trwającą rewizją dyrektywy UE w sprawie praw jazdy.

Jak zauważyła Komisja, zielona transformacja może stworzyć nawet 1 mln dodatkowych miejsc pracy w UE do 2030 r., ale wiele firm ma trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Szkoda byłoby zmarnować tę szansę na wzrost gospodarczy i społeczny podkreśliła Raluca Marian, dyrektor IRA ds. rzecznictwa w UE.
Kolejnym kluczowym celem tegorocznego Dnia Europy jest ułatwienie procesu uznawania kwalifikacji uzyskanych w innych krajach przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników spoza UE.

IRU wzywa do przeglądu dyrektywy w celu stworzenia prawdziwych unijnych ram prawnych, które pozwolą na bardziej skuteczne przyciąganie pracowników, ich szkolenie i ułatwią wymianę praw jazdy i certyfikatów kompetencji zawodowych z krajów trzecich.

Prawodawcy z UE mają do dyspozycji kilka możliwości rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w Europie. Z niecierpliwością czekamy na intensyfikację naszej współpracy z UE, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi, aby zmaksymalizować potencjał Europejskiego Roku Umiejętności podsumowała Raluca Marian.
Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels