Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowe święto dla transportu

Utworzona: 2023-05-20


Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Zrównoważonego Transportu, który po raz pierwszy będzie obchodzony 26 listopada.

Rezolucja, przedstawiona przez rząd Turkmenistanu, jest wynikiem propozycji przedstawionej przez prezydenta IRU dotyczącej ustanowienia Światowego Dnia Transportu. Kluczową rolę w zapewnieniu poparcia Turcji dla rezolucji odegrał Asli Çalik, wiceprezes IRU i szef działu rozwiązań transportowych i logistycznych Unii Izb i Giełd Towarowych Turcji (TOBB).

IRU i społeczność transportu drogowego cieszy się, że ONZ tak szybko odpowiedziała na inicjatywę IRU i z radością przyjmuje ustanowienie Światowego Dnia Zrównoważonego Transportu ONZ, który podkreśla nieodzowną rolę transportu dla społeczeństwa, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska powiedział Sekretarz Generalny IRU Umberto de Pretto.
W rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło wszystkie państwa członkowskie i organizacje ONZ, międzynarodowe i regionalne oraz społeczeństwo obywatelskie do świętowania Światowego Dnia Zrównoważonego Transportu poprzez działania edukacyjne i organizowanie wydarzeń mających na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym transportem.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels