Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Kluczowe dane dotyczące transportu drogowego będą dostępne cyfrowo
Utworzona: 2023-06-15

Parlament i Rada uzgodniły przepisy dotyczące inteligentnych systemów transportowych, które wymagają dostępu do większej ilości cyfrowych danych o ruchu, takich jak ograniczenia prędkości, jak również usługi informacyjne i możliwość rezerwacji bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego z zadowoleniem przyjęła wstępne porozumienie osiągnięte w sprawie szerszego zastosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS) na europejskich drogach. Teraz państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą do końca 2025 r. udostępnić dane dotyczące transportu drogowego poprzez krajowe punkty dostępu.

Radzie i Parlamentowi udało się znaleźć wspólny język w sprawie ITS, zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszymi dość rozbieżnymi stanowiskami. Uzgodniony tekst potwierdza podejście Komisji Europejskiej: państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą dopilnować, aby szczegółowe dane drogowe – na przykład warunki dostępu do tuneli i ograniczenia prędkości, jak również usługi informacyjne i możliwość rezerwacji bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych – były dostępne w krajowych punktach dostępu (KPD) w uzgodnionych terminach, między rokiem 2025 a 2028.

Krajowe punkty dostępu, czyli publicznie dostępne internetowe repozytoria danych mające ułatwiać dostęp, wymianę i ponowne wykorzystywanie danych transportowych, powinny zawierać dane drogowe zarówno z bazowej, jak i kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), także w węzłach miejskich. Chociaż państwa członkowskie ustanowiły już krajowe plany działania, kilka z nich dysponuje niekompletnymi danymi, co ma na negatywny wpływ na efektywność, zrównoważony charakter i bezpieczeństwo transportu drogowego.

W całym procesie legislacyjnym, IRU wielokrotnie podkreślała rolę wiarygodnych danych i przepływu informacji w ułatwieniu funkcjonowania transportu drogowego. Porozumienie przewiduje, że państwa członkowskie będą zamieszczać dane dotyczące szczegółowych przepisów ruchu drogowego dla dróg w sieci TEN-T tylko wtedy, gdy średni roczny ruch dobowy na danej drodze przekroczy 8500 pojazdów. Państwa członkowskie będą gromadzić podobne dane w węzłach miejskich, jeśli dzienny ruch przekroczy 7 000 pojazdów. W przypadku danych na temat stałych ograniczeń dostępu, znanych również jako przepisy regulujące dostęp pojazdów do obszarów miejskich (UVAR), przewoźnicy potrzebują wszystkich dostępnych informacji, aby móc planować swoją działalność i uniknąć łamania przepisów. Na informacje o UVAR, a także inne dane dotyczące granic obszarów objętych ograniczeniami, zakazami czy wymogami obowiązującymi w wybranych strefach, jak również na informacje o warunkach poruszania się w strefach ruchu regulowanego, przewoźnicy będą musieli jednak poczekać aż do końca 2026 r.

Dane parkingowe

Kolejnym problemem są dane dynamiczne w serwisach informacyjnych i rezerwacyjnych na temat bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych. Mimo że pierwotny termin udostępnienia takich danych, czyli rok 2028, został przesunięty na 2027, to wciąż zbyt późno. Dotkliwy brak tych miejsc w Europie nadal negatywnie wpływa na warunki pracy kierowców. Dane na temat niewielkiej liczby istniejących bezpiecznych i chronionych parkingów powinny być udostępnione już teraz.

Dalsze kroki

Szwedzka prezydencja Rady UE przedłoży uzgodniony tekst do zatwierdzenia państwom członkowskim. Oczekuje się, że Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego będzie głosować nad tymczasowym porozumieniem pod koniec miesiąca, które będzie musiało został zatwierdzone podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu.

Źródło: IRU
grafika poglądowa
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels