Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


By rozwiązać problem trzeba zrozumieć i lepiej traktować kierowców
Utworzona: 2023-06-25

Potrzeba dalszych rozwiązań, takich jak subsydiowanie kosztów uzyskania licencji i szkoleń, budowanie bezpieczniejszych parkingów z lepszymi udogodnieniami, zachęcanie większej liczby kobiet i młodych ludzi do wykonywania zawodu oraz lepsze traktowanie kierowców i zrozumienie zawodu.

IRU, światowa organizacja pracodawców transportu drogowego, reprezentująca ponad 3,5 mln przewoźników drogowych, oraz Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF), reprezentująca 18,5 mln pracowników tego sektora, ogłosiły trzypunktowy plan mający na celu rozwiązanie problemu niedoborów kierowców.

Niedobory kierowców szybko wymykają się spod kontroli. Zrównoważenie globalnej podaży i popytu na siłę roboczą za pomocą prostych środków mających na celu ułatwienie legalnej imigracji i powstrzymanie wyzysku kierowców niebędących rezydentami to niektóre ze sposobów rozwiązania problemu, wspierania godnej pracy i utrzymania kluczowych usług transportu drogowego powiedział sekretarz generalny IRU, Umberto de Pretto.
Plan przedstawia działania, jakie powinny podjąć ONZ, rządy krajowe i branża transportowa:
1. ONZ i organizacje międzynarodowe powinny opracować globalne ramy zawierające jasne wytyczne w celu ochrony kierowców niebędących rezydentami, poprawić warunki pracy kierowców i zwiększyć spójność społeczną oraz zharmonizować standardy kwalifikacji i transgraniczne uznawanie kwalifikacji zawodowych.

2. Rządy krajowe powinny zmienić i egzekwować procedury dotyczące imigracji pracowników w celu ochrony kierowców niebędących rezydentami, ograniczyć biurokrację, aby umożliwić łatwiejszą legalną imigrację obecnym i potencjalnym kierowcom; ułatwić uznawanie kwalifikacji uzyskanych w krajach trzecich za pośrednictwem umów dwustronnych; inwestować i zwiększać egzekwowanie przepisów i regulacji dotyczących transportu drogowego; oraz dofinansowywać krajowe programy szkoleniowe i integracyjne.

3. Operatorzy transportu drogowego – opracować programy integracji dla kierowców niebędących rezydentami, aby zapewnić im takie same warunki jakimi cieszą się krajowi pracownicy; oraz wspierać procesy szkoleń, zarządzania umiejętnościami i certyfikacji.

Panujący na całym świecie niedobór kierowców ciężarówek, autobusów, autokarów i taksówek ciągle się pogłębia. W roku 2022 około 11% stanowisk kierowców było nieobsadzonych. Ponieważ w wielu krajach nawet jedna trzecia kierowców przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych trzech lat, do 2026 r. liczba nieobsadzonych stanowisk kierowców może się zwiększyć ponad dwukrotnie. Rządy, związki zawodowe i firmy transportowe podejmują wiele działań, ale to nie wystarczy.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels