Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Nowy tachograf już obowiązkowy, ale urządzeń brak. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną
Utworzona: 2023-08-22

Od 21 sierpnia wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy użytkowe o dużej ładowności muszą być wyposażone w nowy inteligentny tachograf w wersji 2 (SMT2). Biorąc pod uwagę opóźnienia w dostępności tych urządzeń, IRU zwraca się do KE o wydanie zalecenia dla państw członkowskich, aby wprowadziły odroczenie tego obowiązku do końca roku, aby zapobiec zablokowaniu dziesiątek tysięcy nowych ciężarówek.

Nowy tachograf ma wiele zalet. W porównaniu z urządzeniem w wersji 1, SMT2 posiada dodatkowe funkcje, takie jak automatyczna rejestracja przekroczeń granicy oraz możliwość zdalnego przeglądania danych przez funkcjonariuszy organów ścigania. Nowy inteligentny tachograf w wersji 2, to nie tylko kluczowe narzędzie do monitorowania zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, ale także z przepisami dotyczącymi kabotażu, a nawet delegowania kierowców.

Nasz sektor z niecierpliwością czekał na nową wersję inteligentnego tachografu. Jednak opóźnienia w dostawie nowych tachografów mogą uniemożliwić rejestrację od 20 000 do 40 000 pojazdów do końca roku. Taka blokada jest niedopuszczalna. Oznacza to opóźnienia w przyjmowaniu nowych pojazdów, co może mieć istotny wpływ na plany przewoźników, a co za tym idzie na możliwości przewozów pasażerskich i towarowych w UE powiedziała dyrektor IRU ds. rzecznictwa UE, Raluca Marian.
Nawet jeśli państwo członkowskie jednostronnie zdecyduje się zaakceptować rejestrację i poruszanie się nowych pojazdów wyposażonych w urządzenia SMT1, przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną, jeśli przekroczą granice państw członkowskich, w których nie zastosowano odroczenia.

W liście wysłanym do komisarz Adiny Vălean w zeszłym tygodniu, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego wezwała Komisję Europejską do wydania zalecenia dla państw członkowskich, aby w drodze wyjątku odroczyły do końca 2023 r. obowiązek instalacji urządzeń SMT2 w pojazdach zarejestrowanych od 21 sierpnia, zarówno w transporcie krajowym, jak i transgranicznym, ze względu na opóźnienia w dostawie nowego inteligentnego tachografu.

W czasie trwania odroczenia nowe pojazdy wyposażone w poprzednią wersję tachografu powinny być tymczasowo dopuszczone do rejestracji równolegle z pojazdami wyposażonymi w urządzenie SMT2, pod warunkiem że do końca okresu karencji zostaną one wyposażone w urządzenia SMT2.
Dodatkowo w okresie karencji organy ścigania nie powinny nakładać kar na firmy przewozowe za eksploatację pojazdów z urządzeniami SMT1 zarejestrowanych od 21 sierpnia 2023 roku.

Jeśli nowe, najnowocześniejsze pojazdy nie będą mogły być tymczasowo rejestrowane z urządzeniami SMT1, uniemożliwi to eksploatację pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska. Kilka państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Niemcy, Hiszpania i Szwecja, jednostronnie zdecydowało się na wprowadzenie odroczenia. Chociaż jest to pożądany krok, brakuje harmonizacji czasu trwania odroczenia i jego warunków.

Z tego względu Komisja Europejska powinna sformułować jednolite zasady odroczenia, które umożliwią rejestrację i użytkowanie nowych pojazdów wyposażonych w urządzenia SMT1 do końca roku. Nie trzeba dodawać, że koszty doposażenia tych pojazdów w urządzenia SMT2 powinni ponosić producenci, ponieważ to oni mają obowiązek dostarczania pojazdów zgodnych z wymogami podkreśliła Raluca Marian.
Znowelizowane unijne przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku określają również terminy doposażenia pojazdów zarejestrowanych przed 21 sierpnia: w zależności od pojazdu, chodzi o okres od końca 2024 r. do sierpnia 2025 r. Biorąc pod uwagę obecne niedobory nowych tachografów, IRU przewiduje też opóźnienia w modernizacji pojazdów już poruszających się po drogach UE.

Ponieważ nowy inteligentny tachograf najprawdopodobniej nie będzie powszechnie dostępny do początku 2024 r., prosimy Komisję Europejską o utworzenie systemu monitorowania doposażenia pojazdów, aby zapobiec przewidywalnemu kryzysowi. Liczba pojazdów, w których trzeba będzie zainstalować nowy tachograf to od 1,5 do 2 mln, a czasu na realizację jest coraz mniej z powodu opóźnień podsumowała Raluca Marian.
Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels