Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Wybór padł na Polskę, Czechy i Słowację
Utworzona: 2023-09-25

Daimler Truck Financial Services wchodzi na nowe rynki i planuje utworzenie klastra biznesowego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie przedsiębiorstwo to działa już w 16 krajach na wszystkich kontynentach.

Projekt ma na celu rozwinięcie działalności tej firmy w Polsce, Czechach i na Słowacji. Biznesowy start na terenie wymienionych trzech krajów ma nastąpić w pierwszym kwartale 2025 r. Daimler Truck Financial Services wspiera sprzedaż pojazdów użytkowych Daimlera leasingiem, kredytami i ubezpieczeniami, ułatwiając klientom przechodzenie na transport zrównoważony z wykorzystaniem nowych rozwiązań serwisowych w zakresie ładowania, infrastruktury energetycznej czy leasingu akumulatorów. Dalsze perspektywy biznesowe zarysowują się w dziedzinie zarządzania flotami, najmu pojazdów oraz implementacji usług łączności sieciowej.

Przez minione dwa lata zbudowaliśmy jednego ze światowych gigantów w segmencie usług finansowych dla pojazdów użytkowych, teraz zaś chcemy poszerzyć obszar działalności o kolejne obiecujące rynki. Oprócz tych nowych rynków – Polski, Czech i Słowacji – będziemy też rozwijać się na obszarach już znanych, wprowadzając tu nowe produkty finansowe i rozwiązania serwisowe, które uzupełnią naszą ofertę w zakresie kredytów, leasingu i ubezpieczeń wyjaśnia Stephan Unger, członek zarządu Daimler Truck AG odpowiedzialny za Financial Services, a także prezes Daimler Truck Financial Services.
Działania organizacyjne, tworzenie produktów, systemy sprzedażowe i procesy Daimler Truck Financial Services skupiają się wyłącznie na odbiorcach pojazdów użytkowych – stanowią przy tym integralny element w strukturze koncernu Daimler Truck, służący generowaniu obrotów. Rozpoczynając działalność w grudniu 2021 r. w Australii, Brazylii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, RPA i Stanach Zjednoczonych, firma Daimler Truck Financial Services posiada obecnie oddziały na 16 rynkach, zatrudniające łącznie 1900 pracowników i osiągające globalną wartość sprzedaży na poziomie 25,4 mld euro.


Źródło: Daimler Truck Polska
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels