Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

EwiSystem (SuperTacho)

Jakie wyzwania stoją przed polską branżą transportową?

Utworzona: 2024-03-22


Zdaniem Mariusza Hendzla, prezesa EwiCenter, wizerunek pracodawcy i przejrzyste praktyki wynagradzania kierowców znacząco przyczyniają się do stabilności zespołu. Oba aspekty są kluczem do budowania silnych firm na rynku europejskim.

Kolejnym wyzwaniem dla firm ransportowych jest automatyzacja. Każdy pracownik firmy powinien mieć dostęp do określonych procesów i procedur, które ułatwiają pracę. Inteligentne systemy informatyczne mogą wykonywać określone zadania, ale kierowcy i inni specjaliści są nadal absolutnie niezbędni. Aby zapewnić dalszy rozwój branży, ważne jest, aby poprawiła się atrakcyjność zawodu dla nowych pracowników. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zbudować pozytywny wizerunek branży TSL wśród jak najszerszego grona odbiorców.

W jaki sposób EwiCenter pomaga kierowcom, operatorom i branży?

Staramy się podnosić świadomość znaczenia budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy i wspieramy firmy transportowe i kierowców w tym zakresie. Nasz zespół konsultantów pomaga przewoźnikom w prawidłowym ustaleniu wynagrodzeń oraz udziela porad z zakresu prawa transportowego i rachunkowości. Oferujemy także szkolenia dla kierowców z zasad wynagradzania, szczególnie w ramach przepisów Pakietu Mobilności nr 1. Ciągle obserwujemy przypadki niewłaściwego rozumienia zasad ustalania wynagrodzeń i kosztów związanych ze świadczeniem usług w transporcie międzynarodowym. Naszym głównym przesłaniem dla kierowców jest to, że Pakiet Mobilności nie gwarantuje wysokich wynagrodzeń oraz że zasady finansowe obowiązujące firmy transportowe różnią się w zależności od kraju. Wprowadzamy inicjatywy wzmacniające dialog pomiędzy kierowcami i menedżerami, aby obie strony rozumiały swoje ograniczenia i oczekiwania. Nasz zespół współpracuje z firmami transportowymi w celu wprowadzenia nowych procedur zarządzania, wyeliminowania nieprawidłowości i doprowadzenia do wspólnych rozmów w celu wyjaśnienia nieporozumień. Uważamy również, że porównywanie stawek wynagrodzeń kierowców międzynarodowych wymaga precyzji i chęci wychodzenia poza stereotypy. Dlatego też dążymy do maksymalnego obiektywizmu w naliczaniu stawek i podkreślamy celowość porównywania kosztów tras według zasad Pakietu Mobilności.

Jak, Pana zdaniem, będzie się rozwijać technologia cyfrowa w nadchodzących latach?

W branży istnieje wiele obszarów, w których da się wdrożyć rozwiązania cyfrowe lub które można poddać automatyzacji, takie jak powtarzalne procesy administracyjne, analiza danych z tachografów drugiej generacji i rynek giełd ubezpieczeniowych. Jeśli zapewnimy dostęp do obiektywnych danych i wskaźników dotyczących naszego sektora, z pewnością wzrośnie zaufanie społeczne do możliwości zatrudnienia w nim. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłości branży transportowej i chronicznego niedoboru kierowców, z którym się borykamy.

Czy większa automatyzacja przyciągnie do zawodu więcej chętnych?

Automatyzacja i cyfryzacja mogą poprawić niektóre aspekty zawodu i uczynić go bardziej atrakcyjnym, na przykład poprzez bardziej obiektywną ocenę wyników kierowców, sprawiedliwsze premie i dostosowanie stawek do standardów Unii Europejskiej. Rozszerzanie roli sztucznej inteligencji w zautomatyzowanych procesach, takich jak rozliczenia płac, sprawi, że nasza branża stanie się bardziej wiarygodna. Jednak nowe narzędzia nakładają także nowe obowiązki na kierowców. Ponieważ średni ich wiek wynosi obecnie ponad 50 lat, możemy przewidzieć, że wyzwaniem dla nich będzie także dostosowanie się do rosnących wymagań technologicznych.

Jak zatem można skłonić młodych żeby wybierali zawód kierowcy?

Powinniśmy się skupić na edukacji i budowaniu bardziej pozytywnego wizerunku zawodu. Młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że to wartościowa profesja, satysfakcjonująca i odpowiedzialna kariera. Pandemia pokazała, że kierowcy zawodowi są pracownikami, bez których gospodarka nie może funkcjonować. Musimy propagować ten pozytywny wizerunek. Bycie kierowcą powinno być powodem do dumy. Należy zbadać rozwiązania umożliwiające oferowanie i wsparcie finansowe szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników za pośrednictwem funduszu branżowego lub państwowego. Trzeba też poprawić warunki ich pracy - zapewnić odpowiednią infrastrukturę, a więc bezpieczne i strzeżone parkingi, wdrożyć bardziej elastyczne podejście do czasu pracy, które pozwali kierowcom spędzać więcej czasu w domu, oraz oferować godziwe wynagrodzenie za ich zaangażowanie i ponoszone koszty społeczne. Jeśli chcemy zapewnić naszej branży świetlaną i zrównoważoną przyszłość, pracodawcy powinni przestrzegać zasady fair play i budować pozytywne relacje z kierowcami.

Jaką rolę odgrywa Polska w europejskim sektorze transportom?

Jako największy gracz, Polska odgrywa rolę kluczową. Doświadczenia zdobyte przez polskie firmy w porównywaniu wynagrodzeń i kontrolowaniu procesów transportowych powinny zostać uwzględnione w dyskusjach na poziomie europejskim. Polskie pomysły i doświadczenia mogą posłużyć jako punkt odniesienia przy tworzeniu nowych standardów i procedur w innych krajach UE.

Źródło: IRU
grafika poglądowa
Do ulubionych EwiSystem (SuperTacho)
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels