Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

4 lata po wejściu PM nadal istnieje potrzeba wyjaśniania wielu kwestii

Utworzona: 2024-03-05


Zarówno przewoźnicy jak i kierowcy mają poważne trudności ze zrozumieniem i stosowaniem skomplikowanych przepisów krajowych dotyczących między innymi wynagrodzeń minimalnych.

Od czasu przyjęcia Pakietu Mobilności 1 (PM1) w 2020 r. jego interpretacja i stosowanie rodzi wiele pytań. Dlatego też Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego co tydzień organizuje spotkania z udziałem ponad 100 ekspertów reprezentujących organizacje członkowskie z całej Europy, aby omawiać wyzwania i możliwości związane z wdrażaniem przepisów PM 1.

Chociaż Komisja Europejska wyjaśniła już wiele nowych przepisów, branża nadal ma wątpliwości co do wielu obszarów, w których brakuje jasności. Rozumienie, wdrażanie i egzekwowanie przepisów MP1 w taki sam sposób ma kluczowe znaczenie zarówno dla przewoźników, jak i organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. IRU jest nadal jednym z kluczowych promotorów wysiłków na rzecz spójnej interpretacji i stosowania przepisów regulujących transport drogowy w całej Europie, w tym dalszego doprecyzowywania zasad delegowania, takich jak scenariusze dotyczące wymiany kierowców i naczep oraz transportu kombinowanego. Po wyjaśnieniu podstawowych scenariuszy w pierwszej połowie roku Komisja powinna zająć się bardziej skomplikowanymi przypadkami w drugiej połowie 2024 r powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Istotnym problemem stojącym przed branżą jest wdrożenie na szczeblu krajowym przepisów Pakietu dotyczących wynagrodzeń dla kierowców delegowanych. Oczekuje się już, że przewoźnicy będą przestrzegać nowych zasad w wynagradzaniu kierowców oddelegowanych do krajów przyjmujących. Jednak krajowe przepisy dotyczące wynagradzania są często bardzo niejasne.

Pomimo obowiązków prawnych, które już teraz są wiążące dla przewoźników i państw członkowskich, zarówno przewoźnicy jak i kierowcy w dalszym ciągu mają poważne trudności ze zrozumieniem i stosowaniem skomplikowanych przepisów krajowych dotyczących wynagrodzeń minimalnych. Wraz z Europejską Federacją Pracowników Transportu, IRU zwróciła się do Komisji Europejskiej o wyposażenie państw członkowskich, operatorów i kierowców w kalkulator, a także odpowiednie szablony i wytyczne, aby umożliwić stosowanie przepisów dotyczących delegowania kierowców.

Ponadto w ramach finansowanego przez UE projektu TRACE 2 – którego celem jest promowanie jednolitego rozumienia oraz zharmonizowanego wdrażania i egzekwowania PM1 – opracowano zestaw wytycznych w tym zakresie, które mają służyć jako wiarygodny punkt odniesienia w kwestiach stosowania przepisów Pakietu Mobilności 1.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels