Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polscy przewoźnicy od lat miażdżą europejskich konkurentów

Utworzona: 2024-03-09


Najnowsze podsumowanie branżowe opracowane przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU) przedstawia dane i zmiany zachodzące w drogowym transporcie towarowym w Unii Europejskiej.

Samochody ciężarowe stanowią podstawę łańcuchów dostaw, obsługując 77% śródlądowego transportu towarowego (drogowego, kolejowego i wodnego) w UE.

Wolumen przewozów drogowych

W latach 2013–2022 wolumen ładunków przewożonych drogami w UE wzrósł o 22%. Obecnie pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Polska, która w 2017 r. wyprzedziła Niemcy. Choć udział naszych zachodnich sąsiadów w przewozach towarowych spada, są one jedynym obok Polski krajem unii, który przewozi ponad 15% ogółu unijnych towarów. Także Hiszpania i Francja odnotowały spadek swoich udziałów w wolumenie ładunków przewożonych drogami, który w 2019 r. spadł poniżej 10%.


Źródło: IRU - Zmiany wolumenu ładunków w transporcie drogowym UE


Wolumen ładunków w przeliczeniu na mieszkańca

W ciągu ostatniej dekady Litwa odnotowała najwyższy wolumen ładunków w transporcie drogowym w przeliczeniu na mieszkańca. Wskaźnik ten jest wysoki w krajach UE o liczbie mieszkańców od 2 do 3 milionów, takie jak Litwa, Słowenia i Łotwa.

Źródło: IRU - Wzrost przewozów towarowych w UE: 4 największe kraje


Podziały krajowe i międzynarodowe

Zarówno obecnie, jak i w przeszłości, większość przewozów w drogowym transporcie towarowym stanowią przewozy krajowe. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy państwami członkowskimi. W niektórych krajach, takich jak Litwa, Luksemburg i Słowenia dominują przewozy międzynarodowe.


Źródło: IRU- 8 największych krajów pod względem udziału przewozów międzynarodowych w 2022 r.


Przewozy międzynarodowe

Wśród różnych rodzajów przewozów międzynarodowych, co nie jest zaskoczeniem, największy udział mają ładunki eksportowane. Widać też, że przewozy importowe tracą na znaczeniu na rzecz przewozów pomiędzy dwoma krajami, w których przewoźnik nie posiada zarejestrowanej siedziby (cross-trade) i przewozów kabotażowych. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy państwami członkowskimi.

Źródło: IRU- 8 krajów należących do czołówki pod względem przewozów typu cross-trade w 2022 r.


Charakterystyka przewożonych ładunków

Surowce i półprodukty, będące podstawą wszystkich produktów, należą do najczęściej przewożonych towarów w UE, podobnie jak żywność i produkty rolne. Kolejną popularną kategorię stanowią towary grupowane. Wynika to jednak głównie z ich definicji, która oznacza grupę towarów przewożonych razem.


Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels