Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Parlament Europejski zgadza się na zmiany masy i wymiarów samochodów ciężarowych

Utworzona: 2024-03-13


Podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym podjęto historyczną decyzję o wsparciu działań na rzecz poprawy efektywności i ekologiczności transportu drogowego poprzez nowelizację dyrektywy w sprawie mas i wymiarów pojazdów.

Wersja dyrektywy przyjęta przez Parlament udoskonala zachęty zaproponowane przez Komisję Europejską, której mają pomóc branży transportu drogowego w osiągnięciu celów w zakresie dekarbonizacji.

Poparcie posłów uzyskały:
🚩 Wyjątki od limitów wagowych dla pojazdów bezemisyjnych.
🚩 Dodatkowe zachęty w przypadku zakupy pojazdów pojazdów wykorzystywanych w transporcie kombinowanym i intermodalnym.
🚩 Możliwość wykorzystania 44-tonowych zespołów pojazdów oraz zespołów o dużej ładowności zgodnych z Europejskim System Modularnym wykorzystywanych w przewozach transgranicznych pomiędzy dwoma państwami członkowskimi, które wyrażają na to zgodę.

Podczas głosowania potwierdzono jednak zaproponowany przez Komisję rok 2034, po którym nastąpi stopniowe wycofywanie ułatwień transgranicznych dla 44-tonowych zespołów pojazdów, które od tego momentu będą miały zastosowanie wyłącznie do operatorów posiadających pojazdy bezemisyjne. Niestety, takie podejście nie jest neutralne z punktu stosowanej technologii napędowej.

Ułatwienie przewozów transgranicznych poprzez zwiększenie limitu wagowego o 4 tony oraz wspieranie ruchu krajowego i transgranicznego za pomocą zestawów objętościowych to nie tylko usprawnienie transportu drogowego, ale także ogólna poprawa wydajności transportu, która ma pozytywny wpływ na środowisko. Aby zapewnić prężny rozwój gospodarki UE, nie można się skupiać na jednym rodzaju transportu, ale należy dążyć do jak najlepszego wykorzystanie wszystkich, jakimi dysponujemy Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Sprawozdanie z sesji wyraża stanowisko Parlamentu przed negocjacjami z Radą. Pod koniec kwietnia nastąpi kolejna przerwa w obradach Parlamentu, gdy tymczasem Rada nie uzgodniła jeszcze swojego stanowiska negocjacyjnego. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w następnej kadencji parlamentu.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels