Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nie ma powodów do radości

Utworzona: 2024-03-24


Jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, do 2028 r. niedobór kierowców ciężarówek podwoi się. Jedną z głównych przyczyn jest pogarszająca się struktura demograficzna w tej grupie zawodowej.

Jak wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, dotyczącego niedoboru kierowców, który opiera się na danych ankietowych zebranych od ponad 4700 firm transportowych w obu Amerykach, Azji i Europie – odsetek kierowców poniżej 25. roku życia w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie 12% lub poniżej. Jest on wyższy jedynie w Chinach (17%) i Uzbekistanie (25%). W wielu regionach jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest starzenie się społeczeństwa – we wszystkich regionach z wyjątkiem Meksyku, Uzbekistanu i Chin kierowcy poniżej 25. roku życia stanowią mniej niż 13% siły roboczej. Tymczasem odsetek wspomnianych osób jest niższy od wartości odniesienia dla populacji aktywnej zawodowo we wszystkich regionach z wyjątkiem Chin i Uzbekistanu. Oznacza to, że zawód kierowcy przyciąga mniej młodych ludzi w porównaniu z innymi sektorami gospodarki.

🚩 W większości regionów świata duży odsetek kierowców ma 55 lat i więcej. W wielu przypadkach jest on wyższy niż wartości ogólne dla sektora transportu i populacji aktywnej zawodowo oraz znacznie wyższy niż odsetek młodych kierowców ciężarówek. Oznacza to, że niedobory w najbliższej przyszłości wzrosną, ponieważ ta grupa kierowców nie będzie w stanie zastąpić osób odchodzących na emeryturę.

🚩 Najwyższy średni wiek kierowcy występuje w Europie - wynosi 47 lat. Jedna trzecia populacji kierowców ma ponad 55 lat, podczas gdy dla całej populacji osób aktywnych zawodowo udział ten wynosi tylko 21%. Co więcej, udział młodych kierowców jest bardzo niski (5% ma mniej niż 25 lat).

🚩 W Argentynie, Chinach i Meksyku odsetek kierowców powyżej 55. roku życia jest znacznie niższy (odpowiednio 16%, 14% i 13%) i zbliżony do wartości dla ogółu osób aktywnych zawodowo, jakie występują w tych krajach. Pocieszający jest fakt, że w niektórych krajach odsetek młodych kierowców zwiększył się, np. w Stanach Zjednoczonych z 6% w 2020 do 8,1% w 2022.

🚩 Odsetek kobiet wśród kierowców ciężarówek jest również znacznie niższy od ogólnego wskaźnika zatrudnienia kobiet w branży transportowej. We wszystkich badanych regionach płeć piękna stanowi niecałe 6% wszystkich kierowców ciężarówek. Stany Zjednoczone są jedynym krajem, gdzie odsetek ten jest wyższy i wynosi 8%.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels