Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

EwiSystem (SuperTacho)

UE potrzebuje kierowców z krajów trzecich. Zbadają jak ułatwić rekrutację

Utworzona: 2024-05-06


Celem projektu finansowanego przez Komisję Europejską jest zbadanie ram prawnych i administracyjnych umożliwiających kierowcom z krajów trzecich dostęp do zawodu.

W ciągu najbliższych 10 miesięcy zostaną przeanalizowane ramy regulacyjne w Unii Europejskiej i państwach członkowskich, a także w 20 krajach spoza Unii. Celem badania jest określenie warunków, takich jak wizy, pozwolenia na pracę i kwalifikacje zawodowe, jakich wymagają państwa członkowskie od kierowców autobusów i ciężarówek z krajów trzecich, aby mogli pracować dla przedsiębiorstw mających siedzibę w UE.

Dzięki naszej rozległej międzynarodowej sieci członków, instytutów szkoleniowych i partnerów, w tym partnerów społecznych, IRU posiada potrzebne możliwości, aby wesprzeć Komisję Europejską w gromadzeniu potrzebnych faktów powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Kolejną kwestią, która zostanie zbadana będą sposoby usprawnienia szkoleń kandydatów na kierowców z krajów trzecich poprzez zapewnienie kompleksowego przeglądu certyfikatów, które kierowcy ci uzyskali już w swoich krajach pochodzenia. Trzeba też będzie odpowiedzieć na pytanie, czy kierowcy z krajów trzecich będą potrzebowali dodatkowych kwalifikacji, aby spełnić unijne wymogi. Po zakończeniu badania Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego zorganizuje publiczne warsztaty w celu omówienia ustaleń z władzami krajowymi, partnerami i branżą.

Źródło: IRU
Do ulubionych EwiSystem (SuperTacho)
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels