Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rekordowe ceny europejskiego transportu drogowego
Utworzona: 2022-08-06

Benchmarking stawek frachtowych stworzony przez Ti, Upply i IRU Road za II kwartał 2022 roku.

Opracowanie powstaje co kwartał w celu analizy europejskich stawek frachtu drogowego i prognozowania rynkowego, aby informować o sytuacji spedytorów i przewoźników. Wydanie, które po raz pierwszy oferuje oddzielną analizę ewolucji stawek kasowych i kontraktowych ujawnia, że inflacja, słabnący popyt, niestabilność społeczna i wojna na Ukrainie prowadzą do gwałtownego wzrostu cen przewozów drogowych. Inflacja rośnie we wszystkich krajach europejskich i w czerwcu osiągnęła rekordowy poziom 8,6% w strefie euro [dop. red. w lipcu inflacja w strefie euro wynosiła 8,9%, w Polsce natomiast 15,5%]. Wiele wskaźników wskazuje na słabnący popyt na fracht drogowy w Europie, przy malejącej aktywności we wszystkich głównych gospodarkach, a stopy inflacji wpływają na zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ceny jest niedobór kierowców, który dotyczy całego kontynentu europejskiego. Niemcy znajdują się w szczególnie krytycznej sytuacji, gdzie szacuje się, że brakuje od 50 000 do 80 000 kierowców ciężarówek. Pracownicy migrujący stanowią 24% niemieckiej siły roboczej kierowców, a utrata obywateli Ukrainy powracających w obronie swojego kraju dodatkowo ograniczyła podaż kierowców w Niemczech.

Niedobór kierowców jest obecnie jednym z największych wyzwań dla branży transportu ciężarowego, a jego skutki prawdopodobnie wzrosną w najbliższej przyszłości. Inicjatywy mające na celu podniesienie atrakcyjności zawodu kierowcy i usunięcie barier wejścia do zawodu (koszt szkolenia, minimalny wiek) będą miały decydujące znaczenie w dłuższej perspektywie - Vincent Erard, dyrektor ds. usług korporacyjnych IRU.
Największy wzrost stawek kasowych odnotowano w relacji Francja/Hiszpania. Najsilniejszy wzrost osiągnął kierunek Paryż-Madryt - 21,2% kwartał do kwartału. To prawie dwa razy więcej niż średni wzrost europejskich kursów kasowych i jest to również drugi najwyższy wzrost wszystkich europejskich kursów kasowych.

W relacji Niemcy-Polska wszystkie kursy, z wyjątkiem kursów kasowych z Duisburga do Warszawy, osiągnęły nowe historyczne maksima na tej trasie po tym, jak od początku pandemii podążały w trendzie wzrostowym. W przeciwieństwie do relacji obserwowanej na większości tras europejskich, stawki kasowe na tej trasie rosły wolniej niż stawki kontraktowe. Na popyt wpłynęło w szczególności osłabienie branży w Niemczech i Polsce. Niestabilność wywołana konfliktem na Ukrainie jest szczególnie widoczna w tej części Europy i wpływa również na rozwój perspektyw przemysłowych.

Po Brexicie operacje transportowe między Francją a Wielką Brytanią stały się droższe i dłuższe. Naukowcy z London School of Economics (LSE) odkryli, że podczas gdy eksport w dużej mierze się poprawił, brytyjski import z UE spadł o 25% w porównaniu z innymi miejscami docelowymi. Ponadto różnorodność sprzedawanych towarów spadła o 30%. Największy wpływ na wzrost kosztów administracyjnych spowodowały towary o niskiej wartości.

Zastój w popycie w Europie powinien spowolnić presję na wzrost stawek frachtu drogowego. Z drugiej strony przewoźnicy nadal borykają się ze znacznym wzrostem kosztów (paliwa, pracy itp.), więc stawki prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach - Thomas Larrieu, dyrektor generalny Upply.
🔺Europejski wskaźnik kontraktowych stawek drogowych osiągnął rekordowy poziom 121 punktów w II kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 6,1 punktu kwartał do kwartału i 13,1 punktu rok do roku.

🔺Europejski wskaźnik rynkowych stawek drogowych osiągnął rekordowy poziom 134 punktów, o 11,8 punktu więcej niż w I kwartale 2022 roku i 20,1 punktu w porównaniu z II kwartałem 2021 roku.

🔺Inflacja rośnie we wszystkich krajach europejskich i osiągnęła w czerwcu rekordowy poziom 8,6% w strefie euro, co odbija się na kosztach i popycie.

🔺Ceny oleju napędowego w czerwcu różnią się pomiędzy krajami, niemniej pozostają podniesione o 69% w stosunku do stycznia.

Efekt rosnących kosztów w 2022 r. jest teraz bardzo widoczny, gdy stawki frachtu drogowego na kontynencie europejskim osiągają nowe rekordy. Początkowa cena paliwa i brak kierowców utrzymuje wydajność na niskim poziomie. Szereg wskaźników wskazuje na drastyczne spowolnienie konsumpcji i produkcji, które złagodzi dalsze wzrosty przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich wskaźników kosztów - Nathaniel Donaldson, analityk ekonomiczny w Ti.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels