Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pracujwlogistyce.pl

Logistyka dobrych praktyk

Utworzona: 2023-06-07


Po raz pierwszy, Forum Kobiet w Logistyce wybrało „Mistrzów ESG w Logistyce 2023”. Celem wyróżnienia jest promowanie dobrych praktyk w obszarach związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym oraz działalności zgodnie ze zrównoważonym rozwojem a przede wszystkim wyróżnienie firm, które wzorcowo wdrażają strategie w swoich organizacjach.

Od ESG nie ma ucieczki. Dyrektywa CRSD dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie
zrównoważonego rozwoju obowiązuje od grudnia ub.r. Nakłada ona nowe wymogi co do
obowiązków raportowania niefinansowego z działań w obszarze ESG ( Environmental, Social,
Corporate Governance) – na razie dotyczy to wielkich firm, ale obowiązek ten ma być rozszerzany
od 2024 roku o kolejne przedsiębiorstwa, w zależności od wielkości i spełniających określone
kryteria m.in. wielkości zatrudnienia i przychodów. Należą do nich także firmy z branży TSL.
Temat ESG w logistyce został wpisany na stałe w agendę Forum Kobiet w Logistyce w ubiegłym
roku. A w tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Mistrz ESG w Logistyce roku”. Powstał on
w ramach Forum Kobiet w Logistyce z inicjatywy i potrzeby środowiska.

Mistrzowie ESG w Logistyce 2023 wybrani!

Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się firmy będące uczestnikami rynku logistycznego.
Zgłoszenia dokonywano za pomocą ankiety, w której należało opisać swoje projekty w zakresie ESG.
Oceny projektów i działalności zgłoszonych do konkursu dokonała Kapituła, powołana przez
organizatorkę Forum Kobiet w Logistyce - Beatę Trochymiak, w skład której wchodzą: Aleksandra
Zielińska Marketing Manager Poland & Ukraine w IVECO Poland; dr Marta Szymborska Menedżerka
ds. Komunikacji, PR i ESG / Head of Communication, PR & ESG w GS1 Polska oraz Beata Konecka,
niezależna ekspertka w zakresie ESG, CSR, komunikacji i PR w logistyce.

W drodze punktacji wybrano zwycięzców. Tytuł „Mistrza ESG w Logistyce 2023” w pierwszej edycji
konkursu otrzymały firmy:

  🏆Grupa Raben - „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ochrona klimatu (Enviromental) kapituła konkursu szczególnie doceniła zrealizowane przez firmę projekty w zakresie dekarbonizacji i niskoemisyjności transportu drogowego
  🏆AVON Polska - „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: działalność społeczna (Social), kapituła doceniła misję AVON, którą jest tworzenie lepszego świata dla kobiet i dla nas wszystkich, realizację długofalowych kampanii przeciw rakowi piersi oraz kampanii przeciwdziałania przemocy www.kobietywlogistyce.pl​
  🏆Prologis - „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ład korporacyjny (Governance), kapituła doceniła firmę za politykę równouprawnienia i różnorodności, za projekty innowacyjne i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w obiektach budowanych przez firmę.
W każdej z trzech kategorii kapituła konkursu przyznała też wyróżnienia. Otrzymały je firmy:
  🏆Kuehne + Nagel za działania na rzecz ochrony klimatu,
  🏆ABC Czepczyński za działalność społeczną,
  🏆DB Schenker za działalność w ramach ładu korporacyjnego, równouprawnienia i różnorodności.

O konkursie „Mistrz ESG w Logistyce roku”

Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie punktacji udzielonej niezależnie przez każdą z członkiń
kapituły, a suma wszystkich punktów – czyli największa ich liczba, wskazała najlepszych. Udział w
konkursie był otwarty i można zgłosić swoją firmę, wypełniając ankietę, w której można było opisać
projekty realizowane w zakresie ESG w trzech kategoriach: ochrony klimatu, działalności społecznej i ładu korporacyjnego.


Źródło: Forum Kobiet w Logistyce
Do ulubionych Pracujwlogistyce.pl
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels