Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Trzeba zlikwidować przerwę między szkołą a podjęciem pracy

Utworzona: 2023-07-09


Zdaniem Rarucy Marian dyrektor IRU ds. rzecznictwa w Unii Europejskiej, jest to szkodliwe zarówno dla gospodarki, jak i dla młodych osób poszukujących pracy, które chcą rozpocząć karierę zawodową.

Członkowie IRU uzgodnili nowe stanowiska dotyczące niedoborów kierowców, realistycznej dekarbonizacji i odpowiednich zasad dotyczących czasu odpoczynku dla kierowców autokarów.

Zmniejszenie CO₂

Przedstawiciele Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego zgodzili się co do ogólnobranżowych zaleceń dotyczących ulepszenia propozycji KE w sprawie zmiany unijnych przepisów na temat norm emisji CO₂ dla pojazdów ciężarowych, która jest przedmiotem prac legislacyjnych od połowy lutego br.

Choć przepisy te są skierowane przede wszystkim do producentów pojazdów, będą miały również znaczący wpływ na działalność firm transportowych w krótko- i średnioterminowej przyszłości. Firmy muszą mieć opcje technologiczne i być w stanie znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie, które pasuje do ich specyficznych potrzeb, także po 2040 roku. Potrzebne są zmiany dotyczące zakresu przepisów, ich celów oraz klasyfikacji autobusów i autokarów, a także dostępu do danych dotyczących emisji CO₂ i zużycia paliwa przez pojazdy powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
W maju Komisja Europejska ponownie przedstawiła przepisy dotyczące opłat dla użytkowników dróg (dyrektywa o eurowinietach), proponując włączenie przyczep i naczep do ram określających zróżnicowane stawki za emisję CO₂. Stanowisko IRU ma przyczynić się do tego, aby nowa propozycja doprowadziła do niższych opłat za korzystanie z infrastruktury w przypadku stosowania energooszczędnych przyczep i naczep, co będzie stanowić zachętę do dalszych inwestycji.

Jednym z kluczowych aspektów poprawy obecnej propozycji jest przyspieszenie harmonogramu jej wdrożenia, aby umożliwić przewoźnikom korzystanie z niższych stawek opłat drogowych w przypadku stosowania energooszczędnych przyczep i naczep. Cel, jaki Komisja wyznaczyła na 2030 r. jest po prostu zbyt odległy i pozbawia branżę możliwości dekarbonizacji przy użyciu istniejącej floty powiedziała Raluca Marian.

Rozwiązanie problemu niedoborów kierowców

Członkowie IRU ponownie potwierdzili swoje stanowisko w sprawie unijnej dyrektywy dotyczącej praw jazdy, która mogłaby w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemu niedoborów kierowców w komercyjnym transporcie drogowym. Jednym z głównych propozycji IRU jest obniżenie minimalnego wieku prowadzenia pojazdów, aby przyciągnąć do zawodu dużą grupę absolwentów szkół.

Trzeba zlikwidować przerwę między szkołą a podjęciem pracy kierowcy. Jest to szkodliwe zarówno dla gospodarki, jak i dla młodych osób poszukujących pracy, które chcą rozpocząć karierę zawodową wyjaśniła Raluca Marian.
Branża naciska również na polityków, aby stworzyli unijny mechanizm uznawania i wymiany zawodowych praw jazdy i certyfikatów kompetencji zawodowych kierowców z krajów trzecich (CPC).

Dostosowanie czasu odpoczynku dla kierowców autokarów

Drugie stanowisko uzgodnione przez członków Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego dotyczy obecnych zasad prowadzenia pojazdów i odpoczynku w turystyce autokarowej. Komisja przyznaje, że sektor okazjonalnego transportu pasażerskiego wymaga szczególnego prawodawstwa, ponieważ różni się od zwykłego transportu towarowego i pasażerskiego. Kierowcy autokarów pokonują większe odległości na początku i na końcu wycieczek, ale w czasie ich trwania ich prowadzą pojazdy przez znacznie krótszy czas.

Obecnie kierowcy autokarów podlegają tym samym przepisom w sprawie czasu jazdy i odpoczynku, co kierowcy ciężarówek, co po prostu nie ma sensu. IRU zaprasza prawodawców UE do wykorzystania tej przełomowej propozycji Komisji Europejskiej, aby dostosować przepisy dla kierowców autokarowych do oczekiwań pasażerów podkreśliła Raluca Marian.
Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels