Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Komisje PE opowiadają się za realistycznym podejściem do Euro 7
Utworzona: 2023-07-26

Członkowie trzech komisji Parlamentu Europejskiego, głosowali za przyjęciem pragmatycznego podejścia do poprawek kompromisowych dotyczących normy Euro 7.

Rozważania nad unijną normą emisji pojazdów Euro 7 odbyło się w trzech kluczowych komisji Parlamentu Europejskiego: Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Transportu i Turystyki (TRAN).

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzje komisji dotyczące zrównoważenia wydajności środowiskowej z kosztami modernizacji technologii. Ich głosy zapewniają pewność prawną i spójność z międzynarodowymi standardami, a przy tym realistyczny harmonogram, który umożliwi rynkowi dostosowanie się. Ważne jest, aby wysłać odpowiedni sygnał zachęcający do poprawy efektywności środowiskowej dla wszystkich dostępnych technologii. Różne układy napędowe są dostosowane do różnych zadań transportowych. Dekarbonizacja sektora transportowego wymaga otwartych ram technologicznych powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Nowo zaproponowany przepis dotyczący bezprzewodowej transmisji danych byłby teraz jedynie opcjonalny. Ponadto przesyłane byłyby tylko istotne dane dotyczące zachowania pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń, w tym dane z czujnika zanieczyszczeń i przepływu spalin.

Określone z góry dane pojazdu powinny być udostępniane tymczasowo, wyłącznie na żądanie, upoważnionym inspektorom na potrzeby okresowych badań i kontroli drogowych w bezpiecznych warunkach, zanim zostaną usunięte. Należy dostrzegać wyzwania związane z wymogami technicznymi, bezpieczeństwem i prywatnością. Dostęp do danych o pojazdach nie powinien kolidować z wykonywaniem zadań transportowych powiedziała Raluca Marian.
Poważnym mankamentem głosowań jest to, że komisje nie zaproponowały systemu zachęt, aby przyspieszyć wdrażanie normy Euro 7.

Przepisy dotyczące Euro VI i poprzednich norm zawsze umożliwiały państwom członkowskim zachęcanie do korzystania z pojazdów spełniających najnowszą normę jeszcze zanim stała się ona obowiązkowa. Parlament nie ma możliwości dodania tego do wniosku Komisji dotyczącego Euro 7 podsumował Raluca Marian.
Sprawozdawcy Antonius Manders (Holandia), Jean Marinescu (Rumunia) i Massimiliano Salini (Włochy), wszyscy z grupy politycznej PPE, starali się zrównoważyć większe ambicje w zakresie redukcji emisji dla nowych pojazdów w celu poprawy jakości powietrza oraz związane z tym koszty modernizacji technologii i spełniania wysokich norm technologicznych, przy jednoczesnym dalszym wspieraniu procesu przechodzenia na napędy neutralne pod względem emisji CO2.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels