Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przemoc wobec kierowców i niszczenie ładunków są nie do przyjęcia

Utworzona: 2024-02-08


IRU i jej federacje członkowskie z Francji (FNTR), Rumunii (UNTRR) i Hiszpanii (ASTIC) spotkały się z Adiną Vălean, unijną komisarz ds. transportu, aby omówić możliwe działania w celu ochrony kierowców i usług w obliczu trwających protestów francuskich rolników.

Komisarz potępiła przemoc wobec kierowców i niszczenie ładunku oraz podsumowała działania podjęte w celu wsparcia sektora.

Sytuacja jest nie do przyjęcia. Protesty francuskich rolników zagrażają bezpieczeństwu kierowców, którzy po prostu starają się wykonywać swoją pracę i dostarczać towary obywatelom i przedsiębiorstwom w UEpowiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Komisarz Vălean wspomniała o kilku działaniach, które podjęła wobec doniesień płynących z sektora transportu drogowego. Jednym z nich jest pismo skierowane do francuskiego ministra ds. transformacji ekologicznej i spójności terytorialnej, w którym wezwała do podjęcia pilnych działań zapewniających bezpieczeństwo pracownikom transportu i bezpieczeństwo ich ładunków na terytorium Francji.

Z inicjatywy IRU Komisja Europejska wezwała również do pilnego spotkania Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Transportu w celu omówienia środków, które państwa członkowskie planują wdrożyć, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie europejskiej sieci transportowej w obliczu szerzących się protestów. IRU i jej organizacje członkowskie podkreśliły potrzebę publikowania oficjalnych informacji na temat obszarów, w których spodziewane są protesty, aby umożliwić przewoźnikom zmianę tras. W przyszłości IRU będzie na bieżąco informować Komisję o dalszych protestach i ich wpływie na transport drogowy w poszczególnych regionach.

STRAJK W POLSCE

Przypominamy, że 9 lutego 2024 od godziny 10 rolnicy rozpoczną blokadę wszystkich przejść granicznych z Ukrainą oraz dróg i autostrad w całej Polsce.Źródło: IRU/etransport.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels