Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Długi czas spędzony z dala od domu, brak bezpiecznych parkingów powodem niedoborów kadrowych?

Utworzona: 2024-04-06


Najnowsze badanie IRU wykazało, że łączna liczba nieobsadzonych stanowisk w 36 krajach wynosi obecnie ponad 3 miliony. Szacuje się, że do roku 2028 liczba ta się podwoi jeśli nie zostaną podjęte konkretne kroki zaradcze.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego zapytała Sholto Millara, dyrektora ds. rozwoju w firmie Freightsafe, co można zrobić, aby poprawić warunki pracy kierowców ciężarówek wykonujących przewozy dalekobieżne.

Główne wyzwania związane z niedoborami kierowców

W związku ze starzeniem się kierowców, niedobory w ciągu ostatnich 20 lat stale się pogłębiają. Obecnie średni wiek kierowcy w Europie wynosi 47 lat. Z powodu trudności z przyciągnięciem wystarczającej liczby nowych kandydatów, nie jesteśmy w stanie zaspokoić obecnego popytu na usługi transportu drogowego. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest rozpowszechniony brak bezpiecznych miejsc parkingowych. Kolejną kwestią, która odstręcza młodych kandydatów jest długi czas spędzony z dala od domu, rodziny i przyjaciół podczas wykonywania przewozów długodystansowych. Niestety, mniejsza liczba młodych kierowców w transporcie dalekobieżnym oznacza większe obciążenia dla tych, którzy już pracują. Musimy więc w jak największym stopniu poprawić ich warunki pracy.

Co proponuje Freightsafe?

Projektujemy, budujemy i prowadzimy modułowe parkingi dla ciężarówek oraz obszary ładowania, wykorzystując koncepcję „ekonomii współdzielenia”. Wszystkie nasze obiekty powstają poprzez zmianę przeznaczenia istniejących nieruchomości takich jak magazyny, centra napraw i porty. Instalujemy infrastrukturę parkingową, która jest połączona z platformą rezerwacyjną Bosch Secure Truck Parking. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie zarówno z fizycznych, jak i cyfrowych narzędzi kontroli dostępu, dzięki czemu użytkownicy mogą zabezpieczyć swoje miejsce parkingowe barierą, która jest powiązaną z rezerwacją cyfrową. Po Szwecji, Niemczech i Hiszpanii wkrótce uruchomimy naszą szóstą placówkę w pobliżu Norymbergi, a jeszcze w tym roku planujemy otwarcie pierwszej lokalizacji we Włoszech. Wszystkie placówki zaprojektowano tak, aby można było je doposażyć w punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Jak to działa w praktyce?

Właściciel terenu, na którym działa parking Freightsafe Park & Charge otrzymuje miesięczną opłatę za jego korzystanie. W ten sposób na istniejącym już terenie powstaje nowy obiekt, nie wymagający dużych inwestycji, obsługi czy odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty. Użytkownicy mogą podpisywać długoterminowe umowy gwarantujące korzystanie z parkingu. Dany obiekt może też działać jako płatny parking publiczny, na którym ciężarówki rezerwują miejsce z wyprzedzeniem. Dyspozytor dokonuje rezerwacji na platformie Bosch i otrzymuje wybrany sposób kontroli dostępu do obiektu (kamery rozpoznające tablice rejestracyjne, kody QR, karty RFID lub łącze internetowe) w celu otwarcia bramy. Po dotarciu na miejsce kierowca korzysta z wybranego sposobu kontroli dostępu, aby dostać się do swojego miejsca parkingowego (i ładowania). Po odpoczynku po prostu odjeżdża, a użytkownik otrzymuje co miesiąc fakturę.

Na czym opiera się nowy model usługi „odstaw i wymień naczepę”?

Model „drop and swap” opiera się na koncepcji stacji pośrednich, takich jak XIX-wiecznych dyliżansach. Zamiast pokonywać wielodniowe trasy po całej Europie, kierowcy kursują na jednej trasie w ramach większej sieci stacji pośrednich. W najprostszym przypadku wygląda to tak: kierowca A zawozi ładunek do punktu pierwszego, gdzie spotyka kierowcę B. Obaj zamieniają się naczepami i wracają do bazy, skąd mogą jechać do domu każdego wieczoru. Biorąc pod uwagę złożoność branży logistycznej, rzadko bywa to aż tak proste, ale zasada pozostaje taka sama. W razie potrzeby należy wyznaczyć miejsca spotkań, w których można bezpiecznie zaparkować naczepy do czasu ich odbioru. Jest to jeden z kluczowych obszarów zainteresowania firmy Freightsafe.

Korzyści odnoszą kierowcy i firmy transportowe

Główną korzyścią jest zwiększenie atrakcyjności tego zawodu. System ten zapewnia znacznie lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym kierowców, którzy mogą wykonywać trasy krótkodystansowe w transporcie dalekobieżnym. W przypadku firm, które przyjęły ten model, przyniósł on już zauważalne efekty jeśli chodzi o możliwości zatrudniania nowych kierowców. Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę wolnych stanowisk na świecie oraz trudność w ich obsadzeniu, ten model jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm transportowych i logistycznych.

W jaki sposób branża i rządy krajowe mogą pomóc zwiększyć dostępność tego rozwiązania?

Zarówno koncepcja „drop and swap”, jak i ekonomia współdzielenia nadają się do elektryfikacji branży transportu drogowego. Dekarbonizując branżę, ważne jest, abyśmy tworzyli nowe modele operacyjne, które odpowiadają nowym technologiom, a nie próbowali dopasować nowe technologie do istniejącego modelu działalności. Naszym zdaniem, zachętą dla dostawców usług logistycznych jest możliwość finansowania infrastruktury poprzez tworzenie wspólnych punktów ładowania i stacji pośrednich, pomiędzy którymi kursują akumulatorowe ciężarówki elektryczne. Na szczeblu politycznym musi to przełożyć się na promowanie nowych koncepcji i dotacje dla firm transportowych chcących je testować.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels