Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

W UE nie ma miejsca na nadużycia i złe warunki pracy kierowców

Utworzona: 2024-04-23


Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) przekazały Nicolasowi Schmitowi, unijnemu komisarzowi ds. pracy i praw socjalnych, wspólne oświadczenie w sprawie kierowców z krajów trzecich.

Obie organizacje zobowiązują się do współpracy na rzecz poprawy ich warunków pracy, przy pełnym poszanowaniu ich praw. Wyraziły swoje zaangażowanie na rzecz uatrakcyjnienia zawodu kierowcy oraz poprawy warunków pracy kierowców z krajów trzecich poprzez uznanie ich kwalifikacji i licencji przy zachowaniu zgodności z przepisami unijnymi i krajowymi.

Wspólne oświadczenie ETF-IRU stanowi ważny krok w rozwiązaniu problemu niedoborów siły roboczej i umiejętności w sektorze transportu drogowego. To dowód zaangażowania europejskich partnerów społecznych w podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków pracy kierowców spoza Unii Europejskiej. W UE nie ma miejsca na nadużycia i złe warunki pracy. Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję oświadczenie, które powinno być inspiracją dla innych sektorów powiedział Nicolas Schmit, unijny komisarz ds. pracy i praw socjalnych.
IRU i ETF utworzyły wspólną grupę roboczą, aby zająć się kwestiami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, takimi jak propagowanie ogólnosektorowego zaangażowania w przestrzeganie prawa, szczególnie w odniesieniu do warunków pracy i wynagrodzenia kierowców. Obie organizacje odkreśliły znaczenie egzekwowania unijnego pakietu mobilności nr 1, zwalczania nadużyć i promowania ukierunkowanych kontroli, aby zapewnić wszystkim sprawiedliwe traktowanie.

Zasadnicze elementy podkreślone w oświadczeniu, w tym obliczanie wynagrodzeń, naruszenia zabezpieczeń społecznych i lepsze egzekwowanie prawa, mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia standardów branżowych w kontekście pogarszających się warunków pracy. Mamy nadzieję, że nowa grupa robocza będzie sprzyjać opracowywaniu bardziej konkretnych i ukierunkowanych propozycji partnerów społecznych powiedziała Livia Spera, sekretarz generalna ETF.
Wspólne oświadczenie odnosi się również do potencjalnych standardów i ram dotyczących zrównoważonego rozwoju społecznego i należytej staranności w zakresie dobrostanu kierowców z myślą o zapobieganiu naruszeniom praw człowieka i praw pracowniczych w tym sektorze.

Naszym celem jest przede wszystkim przyciągnięcie do zawodu większej liczby lokalnych kandydatów, m.in. spośród młodzieży i kobiet. Biorąc jednak pod uwagę skalę niedoborów, niezbędni są kierowcy z krajów trzecich. Dlatego cieszymy się ze wsparcia komisarza Schmita powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w EU.
Partnerzy społeczni wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do wsparcia ich inicjatywy, m.in. poprzez opracowanie narzędzi do obliczania wynagrodzeń kierowców, zobowiązanie się do ukierunkowanego egzekwowania przepisów oraz poprawę infrastruktury parkingowej i odpoczynku.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels