REKLAMA

Za tych co na morzu

Shell i jego Prelude FLNG
Shell i jego Prelude FLNG
Kategoria: Za tych co na morzu / Ilość glosów: 451

Oto najnowszy film opublikowany przez Shell który pozwoli nam zajrzeć wewnątrz kadłuba do Prelude FLNG. Na tym filmie zobaczymy jak montowane są ostatnie moduły dla tego 488-metrowego statku.

Monika_etransport.pl

I znowu problemy w Calais
I znowu problemy w Calais
Kategoria: Za tych co na morzu / Ilość glosów: 463 / Komentarzy: 4

Warto obejrzeć

Monika_etransport.pl

CMA CGM Kerguelen- największy kontenerowiec CMA
CMA CGM Kerguelen- największy kontenerowiec CMA
Kategoria: Za tych co na morzu / Ilość glosów: 496

Kontenerowiec CMA CGM Kerguelen (IMO 9702132) ma 398 metrów długości i 54 metry szerokości. Jest to największy kontenerowiec w obecnej flocie amatora i pojemności 17,722 TEU

Monika_etransport.pl

MSC Oscar
MSC Oscar
Kategoria: Za tych co na morzu / Ilość glosów: 479

Robi wrażenie. Sami zobaczcie.

Monika_etransport.pl

Współczesne morskie potwory
Współczesne morskie potwory
Kategoria: Za tych co na morzu / Ilość glosów: 495

Mary Ma­ersk to praw­dzi­wy mor­ski po­twór. Sta­tek mie­rzy pra­wie 400 me­trów, a więc tyle, co wy­so­kość Em­pi­re State Bu­il­ding, a ilość stali, którą wy­ko­rzy­sta­no do jego zbu­do­wa­nia, mo­gła­by po­słu­żyć do zbu­do­wa­nia ośmiu wież Eif­fla. Praca na naj­więk­szym kon­te­ne­row­cu świa­ta nie na­le­ży do naj­ła­twiej­szych, a ste­ro­wa­nie tym gi­gan­tem to już praw­dzi­wa sztu­ka.

Monika_etransport.pl

Gdy puści ręczny
Gdy puści ręczny
Kategoria: Za tych co na morzu / Ilość glosów: 414

Germany- Kiel Canal was seriously damaged on Friday, March 20, after a cargo vessel crashed into one of its floodgates as it was entering the lock complex\'s north chamber in Brunsbüttel at approximately 12:20 p.m. local time.

Admin

Niewiarygodne.
Niewiarygodne.
Kategoria: Za tych co na morzu / Ilość glosów: 431

Wielka fala Tsunami po prostu przestawiła "kilka" jednostek

Monika_etransport.pl