Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

W kierunku zielonego transportu
Utworzona: 2022-09-06

DKV Mobility, europejska platforma oferująca rozliczenia oraz usługi dla firm i pojazdów w trasie, opublikowała raport o zrównoważonym rozwoju w 2021 roku, który podkreśla postępy firmy w realizacji jej zielonych zobowiązań.

Rok 2021 był dla nas wyjątkowy, bo doświadczyliśmy dynamicznego rozwoju biznesu przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Najbardziej cieszy, że udało się tak nakierować rozwój firmy, aby działania na rzecz ochrony środowiska szły w parze z dobrymi wynikami biznesowymi. Zgodnie z obraną strategią, nasze produkty mają pomagać klientom w przechodzeniu na alternatywne źródła energii
– podkreślił Marco van Kalleveen, dyrektor generalny DKV Mobility.
Rok po zobowiązaniu, jakie firma podjęła względem własnej działalności, aby do 2023 roku więcej redukować niż emitować szkodliwych substancji do atmosfery, wyniki są bardzo obiecujące. W porównaniu z rokiem bazowym 2019 emisje gazów cieplarnianych w 2021 zostały obniżone o 43%. W ciągu zaledwie jednego roku niemal dwukrotnie udało się zwiększyć liczbę punktów ładowania aut elektrycznych, współpracujących z DKV. Obecnie jest to około 310 tys. obiektów, a jeszcze w końcówce 2021 r. było ich ok. 240 tys. Łączny wolumen sprzedaży paliw alternatywnych wzrósł rok do roku o 141%. Natomiast sieć stacji oferujących CNG, LNG i wodór, które akceptują kartę DKV, powiększyła się o 24% – jest ich ok. 20 tys.

Oprócz ambitnych celów klimatycznych, DKV Mobility kontynuuje działania związane z rozwojem zasobów ludzkich. Firma planuje do 2025 r. zwiększyć udział kobiet wśród kadry kierowniczej do 35%. Warto dodać, że już teraz osiągnięto parytet (50/50) płci, jeśli chodzi o zatrudnienie na wszystkich poziomach stanowisk.

Wysiłek firmy został nagrodzony w 2021 r. złotym medalem przyznanym przez EcoVadis, niezależną agencję ratingową. Ta ocena plasuje DKV Mobility wśród 3% najlepszych firm z kategorii „inna działalność usługowa wspierająca biznes” (agencja oceniała ponad 90 tys. podmiotów).

Z kolei w panelu badawczym Sustainalytics, mierzącym poziom realizacji strategii ESG (czynniki pozafinansowe, które pomagają firmom raportować ich zaangażowanie na rzecz zrównoważonej przyszłości. Są to wskaźniki środowiskowe, społeczne i tzw. ład korporacyjny) DKV Mobility sklasyfikowana została w gronie 2% firm najlepiej realizujących strategię odpowiedzialnego biznesu – spośród 15 tys. podmiotów ocenionych na całym świecie.

Źródło: DKV Mobility
Zdjęcie poglądowe: Pexels, Lukas Rodriguez
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels