Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Potrącenie z faktur za fracht w przewozie krajowym
Utworzona: 2022-09-15

Niejednokrotnie w stosunkach pomiędzy przewoźnikami a spedycjami dochodzi do sytuacji gdy w przypadku pojawienia się szkody wierzytelność zleceniodawcy zostaje potrącana z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

REKLAMA
Niejednokrotnie w stosunkach pomiędzy przewoźnikami a spedycjami dochodzi do sytuacji gdy w przypadku pojawienia się szkody wierzytelność zleceniodawcy zostaje potrącana z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Czy prawo krajowe dopuszcza możliwość potrącenia należności z faktur za dokonany fracht? Tak, jednak sprawa nie jest oczywista, a determinantem prawidłowego działania zleceniodawcy jest dokonanie skutecznego potrącenia. Jak zatem dokonać potrącenia z faktur za dokonany fracht tak aby nie narazić się na przegranie sprawy i dodatkowe koszty?

Kwestia potrącenia uregulowana została przez przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo przewozowe.

Na wstępie wskazać należy, iż potrącenie może odnosić się do sfery czynności materialnoprawnych (występujących poza procesem sądowym, na etapie realizacji umowy) oraz sfery procesowej (etap postępowania sądowego).

Potrącenie w sensie materialnoprawnym

Potrącenie w sensie materialnoprawnym uregulowane zostało w art. 498 kodeksu cywilnego, który stanowi o tym, że w przypadku gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

W związku z powyższym klarują się pewne zasady, które dotyczą składania oświadczeń o potrąceniu i są one następujące:
– wierzytelności muszą być wymagalne – oznacza to, iż przewoźnik musi zostać obciążony za szkodę a ponadto wezwany do zapłaty,
– wierzytelności muszą być wzajemne – wymóg ten jest spełniony wówczas gdy wierzyciel, któremu przysługuje wierzytelność wobec dłużnika, sam jest równocześnie jego dłużnikiem
– przedmiot wierzytelności musi być jednorodzajowy – mogą być to zatem pieniądze lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości,
– obie wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem.

Więcej informacji na stronie Kancelarii LEGAL INTERMODAL

Źródło: Kancelaria Legal Intermodal
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
STALSPEED


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels